Aktuelt

Bishar fikk «drømmejobben»

Bishar var en av 9 deltakere i Jobbreisen® Intensiv, som ønsket å få hjelp til å komme i en relevant jobb. I august begynte han i ny stilling som prosjektleder for «Områdeløft Furuset», en jobb han fikk i konkurranse med 53 andre kompetente kandidater.

– Programmet  Jobbreisen har vært utrolig nyttig for meg, og jeg er overbevist om at den kunnskapen jeg fikk gjennom dette programmet gjorde at jeg ble valgt ut blant så mange kvalifiserte kandidater, sier Bishar.

Bishar har to mastergrader og snakker flytende norsk. Likevel er hans erfaring at han sjelden ble kalt inn til intervju på de stillingene han søkte. Ofte hørte han ingenting fra de virksomhetene han søkte jobb hos.

Ble bedre rustet

– Gjennom Jobbreisen lærte jeg mye og ble bedre rustet til å søke på jobber. Ikke minst var det viktig å få en mentor som veiledet meg, ga meg motivasjon, trodde på meg og ga meg selv tro på at jeg kunne få en god jobb. Også fellesskapet vårt i programgruppa var viktig – vi hadde god støtte i hverandre. Dessuten var det mange interessante samlinger, der vi lærte om mange relevante temaer knyttet til jobbsøkerprosessen. Jeg ble kjent med meg selv og hvordan min kompetanse kunne nyttiggjøres på en ny arbeidsplass. Det jeg lærte på Jobbreisen tok jeg med meg og brukte i jobbsøkerprosessen, og ser at jeg også har stor nytte av det jeg lærte i dette programmet i min nye jobb, sier Bishar.

God erfaring

Bishar har de siste årene jobbet som miljøterapeut i uteseksjonen i Oslo, men har tatt to mastergrader ved siden av, i utviklingspolitikk og «Society, Science and Technology in Europe». Han ønsket seg derfor en mer relevant jobb, hvor han kunne få bruke sin utdannelse. –  Jeg har lært utrolig mye av å jobbe med rusmisbrukere og tiltak for å bedre deres situasjon – både når det gjelder omsorg, motivasjon, samarbeid og kulturforståelse. Alt dette er god erfaring som jeg tar med meg inn i min nye stilling  i «Områdeløft Furuset», samtidig som jeg endelig får brukt utdannelsen min», sier Bishar Ali.

Områdeløft Furuset» er en del av Groruddalssatsingen, som er et samarbeid mellom Oslo kommune og staten for å forbedre miljø-  og leveforhold i de mest utsatte bydelene i Oslo.

Resultatene begynner å vise seg

-Det er utrolig inspirerende å se at kandidatene fra Jobbreisen nå begynner å komme i relevante jobber, sier prosjektleder, Lisbeth Sæther Storli, som også står bak selve utviklingen av programmet. – Bishar var en typisk representant for målgruppen for Jobbreisen; ressurssterk, høyt utdannet og gode norskferdigheter, men som likevel trengte hjelp for å komme i relevant jobb. Denne gruppen innvandrere forventes å klare å skaffe seg jobb på egenhånd. De faller derfor «mellom to stoler» når det gjelder støtteprogrammer fra det offentlige. Men selv om de er høyt utdannet, mangler de viktig nettverk og kunnskap om kodene og normene som finnes i norsk arbeidsliv.  Ikke minst trenger de hjelp til å bli synlige. Mange trenger også hjelp til å holde motivasjonen oppe over tid, når de gang på gang får avslag på søknader. De må jobbe med seg selv og bevisstgjøring av egne styrker, samtidig som de må gjøre de riktige tingene i en søkeprosess. Å bli valgt ut til intervjuer er selve nåløyet for å komme videre. Alt dette fikk Bishar og de andre kandidatene lære og trene på både gjennom fellessamlinger og via sine individuelle mentorer.  Jesper Børs-Lind, som var Bishar sin mentor, skal ha mye av æren for hans fremgang og for at han nå har lyktes, avslutter Storli.

Del artikkel:

Relaterte artikler fra Aktuelt