Contento er etablert av Lisbeth Sæther Storli, og har spesialkompetanse
innenfor coaching, kommunikasjon, team- og lederutvikling

Kommunikasjon, lederskap og talentutvikling

Contento AS er etablert av Lisbeth Sæther Storli. Hun har mangeårig bakgrunn fra TV og kommunikasjonsbransjen, og har drevet eget byrå og byrå sammen med andre. Hun har hatt lederansvar og kundeansvar i mer enn 25 år. For 15 år siden startet hun en omskoleringsprosess for å jobbe mer med det som virkelig engasjerte henne; å utvikle selve menneskene i bedriftene – «innenfra og ut».  Så i tillegg til å være markedsøkonom i bunn er hun nå også skolert i coaching og i endringsledelse. arbeids- og organisasjonspsykologi fra henholdvis Høgskolen Sør-Øst Norge, BI, Ringominstituttet, Markedshøyskolen. Hun er også sertifisert i flere internasjonalt anerkjente utviklingsverktøy og -programmer, som FranklinCoveys «Seven habits of highly effective team», Myers Briggs Type Indicator (MBTI) og LØFT.

De siste 12 årene har hun drevet egen konsulentvirksomhet innenfor lederutvikling, teambygging, personlig utvikling og kommunikasjons-trening. Hun har også arbeidet med talentutviklingsprogram både bedriftsinternt og som et åpent program for innvandrergründere i tillegg til at hun har hatt prosjektlederansvar for størrre næringslivsarrangementer.

Lisbeth holder også kurs og foredrag innenfor ledelse, selvledelse og kommunikasjon , og er tilknyttet Norsk Foredragsformidling (www.foredragsformidling.no)

Se gjerne også web siden www.lisbethstorli.no

Nettverk og samarbeidspartnere

Contento AS har et stort nettverk med faglig sterke ressurser innenfor kommunikasjon, formidling og organisasjonsutvikling, som trekkes inn ved behov.

Avhengig av prosjektets art og kundenes ønsker, setter vi sammen sammen profesjonelle og fleksible team, som også er konkurransedyktige på pris.

Contento AS har som kjerneverdier INSPIRERENDE, UTVIKLENDE og LØSNINGSORIENTERT – og dette er verdier vi ønsker at også kunden skal oppleve i praksis.

Samarbeidspartnere:

Frode Stang AS
Frode Stang og Lisbeth Sæther Storli har lang erfaring fra å trene ledere og andre som ønsker å være godt forberedt foran TV-intervjuer eller større presentasjoner. De har en litt annen tilnærming enn den «tradisjonelle medietreningen», og legger vekt på å trene på tillitsskapende kommunikasjon – også i de vanskelige situasjonene.

Frode Stang AS tilbyr tjenester innenfor områdene presentasjonstrening, medietrening, filmproduksjon og konferanseledelse. Se mer på www.frodestang.no

Meny