Nettverk og samarbeidspartnere

Contento AS har et stort nettverk med faglig sterke ressurser innenfor ledelse, organisasjonsutvikling, mangfoldsarbeid og medie/kommunikasjonstrening.

Avhengig av prosjektets art og kundenes ønsker, setter vi sammen sammen profesjonelle og fleksible team, som også er konkurransedyktige på pris.

Contento AS har som kjerneverdier INSPIRERENDE, UTVIKLENDE og LØSNINGSORIENTERT – og dette er verdier vi ønsker at også kunden skal oppleve i praksis.

Samarbeidspartnere:

Amesto People and Culture

Amesto People & Culture er et nyopprettet selskap innen Amesto, som tilbyr bistand i endringsprosesser, konflikthåndtering, lederutvikling, kulturprosesser og HR for hire.  Samarbeidet med Contento omfatter primært lederutvikling, kulturbygging og selvledelse.

Isco Potensial

Isco Group lanserte nylig sin nysatsning Isco Potensial, som vil ta mangfolds- og inkluderingsarbeid fra ord til handling.  Fokus er på rekruttering og on boarding av flerkulturelle medarbeidere.  Samarbeidet med Contento omfatter kursing, mentoringprogram og rådgivning for arbeidsgivere som ønsker kunnskap og innsikt rundt ledelse av mangfold, og hvordan man best kan nyttiggjøre seg verdien dette .

Frode Stang AS
Frode Stang og Lisbeth Sæther Storli har lang erfaring fra å trene ledere og andre som ønsker å være godt forberedt foran TV-intervjuer eller større presentasjoner. De har en litt annen tilnærming enn den «tradisjonelle medietreningen», og legger vekt på å trene på tillitsskapende kommunikasjon – også i de vanskelige situasjonene.

Frode Stang AS tilbyr tjenester innenfor områdene presentasjonstrening, medietrening, filmproduksjon og konferanseledelse. Se mer på www.frodestang.no