Added value – for arbeidsgivere, for den enkelte og for samfunnet

Mangfold kan bidra til dynamikk, læring, innovasjon –og lønnsomhet – hvis det utnyttes og ledes på riktig måte.

Som arbeidsgiver må du vite hva du vil med mangfoldet, hvordan du skal lykkes med å rekruttere morgendagens talenter – og ikke minst beholde dem. Det krever en offensiv og bevisst tilnærming, som må være strategisk forankret. Toppledelsen må være involvert og representert, og organisasjonen må gjøre en ærlig vurdering av hvor de står når det gjelder mangfold og inkludering i praksis. Dette er gjerne først skritt på veien til videre utvikling.

Vi bidrar til å gjøre prosessene enklere, til at relevant kunnskap blir tilgjengelig såvel som å være en rådgiver og pådriver i videre strategi- og tiltaksarbeid.

Tilbud til arbeidsgivere og ledere

Vi bistår med rådgivning, kurs og foredrag samt med skreddersydde mentorprogrammer – både for ledere og medarbeidere. Vi lærer opp dine ledere til å bli gode mentorer, og om ønskelig kan de inngå i et mentornettverk. Fokus i programmer for ledere/arbeidsgivere vil være interkulturell kompetanse, bevissthet rund ulike preferanser,  hvordan lede ulikt, hva bør vi som ledere/arbeidsgivere for mangfoldige team være spesielt oppmerksom på, og hvordan være en god mentor.

Programmer for nye medarbeidere

Parallellt med opplæring av ledere/arbeidsgivere kan vi også sette opp «åpne programmer» for flerkulturelle kandidater. Her vil de treffe medarbeidere fra andre virksomheter, som er i samme situasjon. De vil få et eget nettverk, og gå igjennom fagmoduler sammen. Fokus på disse programmene vil være kunnskap om norsk arbeidsliv og koder, selvutvikling/selvledelse og forventninger til medarbeidere (medarbeiderskap). Disse programmene er basert på flere års erfaring med utviklings- og mentorprogrammer for innvandrere med høy utdannelse (Jobbreisen®).

Samarbeid med Isco Potensial

Vi har et samarbeid med ISCO Potensial, hvor vi tilbyr innsikt og kunnskap til arbeidsgivere for å bidra til at de skal lykkes med å inkludere mangfold på en lønnsom og bærekraftig måte. Vi tilbyr rådgivning og kurs, samt mentoropplæring for arbeidsgivere, i tillegg til at vi kan bistå som støttespillere underveis.

For mer informasjon om Isco Potensial, se HER