Added value – for arbeidsgivere

Mangfold bidrar til dynamikk, læring og innovasjon – noe som gjør næringslivet bedre rustet i den globale konkurransen. Vi ønsker å bidra til at terskelen skal bli lavere for å rekruttere medarbeidere med en flerkulturell bakgrunn. Hvert år går norske virksomheter glipp av verdifull kompetanse – og det norske samfunnet glipp av viktige bidragsytere – fordi usikkerhet skaper vegring og defensive valg. Dette kan det gjøres noe med, ved at bedriftene selv får økt kunnskap om hvordan de kan tilrettelegge for mangfold, slik at det faktisk blir lønnsomt.

Tilbud til arbeidsgivere og ledere

Contento AS etablerer nå tjenester rettet mot arbeidsgivere som ønsker hjelp til å lykkes med mangfold, gjennom sitt ADDED VALUE tilbud. Vi bistår med rådgivning, kurs og foredrag samt med skreddersydde mentorprogrammer – både for ledere og medarbeidere. Vi lærer opp dine ledere til å bli gode mentorer, og om ønskelig kan de inngå i et mentornettverk. Fokus i programmer for ledere/arbeidsgivere vil være kunnskap om ulike kulturer, hvordan lede ulikt, hva bør vi som ledere/arbeidsgivere for mangfoldige team være spesielt oppmerksom på, og hvordan være en god mentor.

Programmer for nye medarbeidere

Parallellt med opplæring av ledere/arbeidsgivere vil vi også sette opp «åpne programmer» for flerkulturelle kandidater. Her vil de treffe medarbeidere fra andre virksomheter, som er i samme situasjon. De vil få et eget nettverk, og gå igjennom fagmoduler sammen. Fokus på disse programmene vil være kunnskap om norsk arbeidsliv og koder, selvutvikling/selvledelse og forventninger til medarbeidere (medarbeiderskap). Disse programmene er basert på flere års erfaring med utviklings- og mentorprogrammer for innvandrere med høy utdannelse (Jobbreisen®).

Samarbeid med Isco Potensial

Vi har nylig inngått et samarbeid med ISCO Potensial, hvor vi vil tilby innsikt og kunnskap til arbeidsgivere for å bidra til at de skal lykkes med å inkludere mangfold på en lønnsom og bærekraftig måte. Det vil være både gjennom rådgivning og kurs, samt mentoropplæring for arbeidsgivere, i tillegg til at vi kan bistå som støttespillere underveis.

For mer informasjon om Isco Potensial, se HER