De kloke valgene

Synes du lederrollen til tider er ensom og krevende? At det kan være vanskelig å kommunisere på en god måte – at det ofte blir misforståelser? Gruer du deg for å ta «den vanskelige samtalen» med en medarbeider? Eller føler du deg ofte stresset og misfornøyd og ønsker en endring i jobb- eller livssituasjon? Da kan coaching være til god hjelp i prosessen.

Coaching er en målrettet, løsningsorientert og lærende prosess for enkeltpersoner og team, som ønsker å bli bedre – alene eller sammen. Alle har vi potensialer som ikke er godt nok utnyttet, ofte fordi vi ikke har et klart mål, bevissthet rundt hva vi er virkelig gode på eller hvordan vi skal gå frem for å få bedre resultater.

Vi hjelper deg til å bli bevisst din egen situasjon og mønstre, og hvilke endringer som må til.  Gjennom dialog og oppfølging hjelper vi deg med å nå dine mål. Vi baserer vår coaching blant annet på LØFT-filosofien (løsningsfokusert tilnærming).

Vanligvis foregår coaching som et personlig møte, hvor samtalen varer rundt 1 1/2 time, men coaching på Teams eller Zoom fungerer også godt, dersom personlig møte ikke er mulig.

Hvordan foregår en coachingsamtale og –prosess?

Coaching er et dynamisk samspill, som øker din bevissthet, og som hjelper deg til å komme videre i din egen prosess. Som coach stiller vi spørsmål og leder prosessen. Samler tråder og utfordrer dine tankemønstre. Du må selv finne ut av hvor du vil og hvilke tiltak du velger på veien. Vi er katalysatorene som hjelper deg i gang og får deg videre. Som følger deg opp og heier deg i mål. Og som har noen gode verktøy vi deler med deg. I tillegg er inspirasjon, løsningsfokus og positiv energi viktige verdier i bunn for vår coaching.

Individuell coaching og gruppecoaching

Vi arbeider primært med individuell ledercoaching, men også med team og større grupper.

I gruppecoaching har vi en målrettet samtale med en gruppe mennesker, hvor alle inkluderes og blir lyttet til. Prosessen styres av coachen, som stiller bevisstgjørende spørsmål og bruker ulike virkemidler for å oppnå refleksjon og bevissthet rundt definerte temaer. Gruppecoaching benyttes ofte som en del av en kulturbyggingsprosess, der viktige temaer er

  • å samles om felles mål og verdier
  • å skape klarhet rundt en konkret problemstilling
  • å løse konflikter eller fastlåste situasjoner
  • å bedre kommunikasjon og samhandling
  • å øke teamfølelse og intern kultur