Kraftfull coaching.
En bevisstgjøringsprosess
Hva slags leder er du? Har du behov for å utvikle deg og bli bedre
til å lede deg selv, for å kunne bli en bedre leder?

Se deg selv i speilet

Ønsker du en endring i jobb- eller livssituasjon? Å bli bedre på å kommunisere med de rundt deg? Hvor bevisst er du dine prioriteringer og valg – gjør du det viktigste først? Hva ønsker du deg mer av?

Coaching er en målrettet, løsningsorientert og lærende prosess for enkeltpersoner og team, som ønsker å utnytte egne potensialer bedre. Vi hjelper deg til å bli bevisst din egen situasjon og mønstre, og hvilke endringer som er ønskelig for å nå egne og bedriftens mål. Gjennom dialog og oppfølging hjelper vi deg med å nå dine mål. Vi baserer vår coaching blant annet på LØFT-filosofien (løsningsfokusert tilnærming).

Vanligvis foregår coaching som et personlig møte, hvor samtalen varer rundt 1 1/2 time, men coaching pr Skype eller telefon er også mulig.

Hvordan foregår en coachingsamtale og –prosess?

Coaching er et dynamisk samspill, som øker din bevissthet, og som hjelper deg til å komme videre i din egen prosess. Som coach stiller vi spørsmål og leder prosessen. Samler tråder og utfordrer dine tankemønstre. Du må selv finne ut av hvor du vil og hvilke tiltak du velger på veien. Vi er katalysatorene som hjelper deg I gang og får deg videre. Som følger deg opp og heier deg i mål.

Individuell coaching og gruppecoaching

Vi arbeider primært med individuell ledercoaching, men også med team og større grupper.

I gruppecoaching har vi en målrettet samtale med en gruppe mennesker, hvor alle inkluderes og blir lyttet til. Prosessen styres av coachen, som stiller bevisstgjørende spørsmål og bruker ulike virkemidler for å oppnå refleksjon og bevissthet rundt definerte temaer.

Gruppecoaching egner seg for grupper som ønsker:

  • å samles om felles mål og verdier
  • å skape klarhet rundt en konkret problemstilling
  • å løse konflikter eller fastlåste situasjoner
  • å bedre kommunikasjon og samhandling
  • å øke teamfølelse og intern kultur
Meny