All utvikling starter innenfra!

Ønsker du å bli en bedre leder i en ny, hybrid jobbtilværelse? Kommunisere bedre? Utnytter dere potensialet som ligger i mangfold? Og hva slags kulturbyggende tiltak gjør dere etter en lang koronaperiode? Hvor godt fungerer egentlig ledergruppen deres?

Ta kontakt, så hjelper vi deg med enkle, fleksible og skreddersydde løsninger som ikke koster «det hvite ut av øyet».

Kommunikasjon er en nøkkelfaktor i alle former for relasjoner 

De aller fleste ønsker å bli bedre på kommunikasjon. De vet bare ikke helt hvordan. Å kommunisere godt krever både kunnskap om hva som «virker» og at man trener på det.  Er du leder, er det ekstra viktig å være bevisst hvordan du kommuniserer – det er en viktig del av din utøvelse av lederskap. For en organisasjon er kommunikasjon selve «limet». Det som får oss til å holde sammen og arbeide mot felles mål, forstå hverandre og motivere hverandre. Derfor er kunnskap om hvordan vi kan kommunisere på vårt beste en viktig nøkkelfaktor for å lykkes.

Selvledelse er et fundament for å oppå gode resultater

Selvledelse er en prosess der du blir mer bevisst og tar mer kontroll over egne tanker, kommunikasjon, mønstre, valg og atferd. Evnen til å lede seg selv er en viktig del av lederrollen, det er vanskelig å lede andre hvis du ikke er i stand til å lede deg selv. Men i disse tider er selvledelse blitt viktig for de aller fleste, som sitter hjemme på hvert sitt hjemmekontor. Vi må i større grad motivere oss selv, ta initiativ og prioritere de rette tingene  for å bidra til at vi oppnår felles mål –  uten at vi har en tilstedeværende leder. Dette krever bevissthet, kunnskap og vilje til gjennomføring. Vi kan hjelpe deg og dine medarbeidere til å bli bedre på dette i hverdagen.

Ledelse og lederskap – makt til å påvirke

Contento AS har jobbet med kursing og coaching av ledere i mange år. Både for ledergrupper og individuelt. Vi tar utgangspunkt i coachende, relasjonsbyggende ledelse, og bruker løsningsorientert tilnærming (LØFT). All ledelse handler om påvirkning. Ett viktig spørsmål å begynne med er, hva vil du oppnå med ditt lederskap? Hva vil du bidra med og hvorfor vil du være leder?

Mangfoldsutnyttelse

Suksesskriteriene for bedrifter som ønsker å dra nytte av mangfoldet er kompetanse, smidighet og vilje til å nyttiggjøre seg både av likheter og ulikheter. Dette kan Contento AS hjelpe deg med, gjennom å ha arbeidet med mangfoldsutnyttelse og mentoringprogrammer for flerkulturelle i mange år.

Vi etablerte Jobbreisen® i 2018, et utviklings- og mentoringprogram for innvandrere med høy utdannelse. Så langt har tre kull vært gjennom programmet, som omfatter fagsamlinger, mentoring og nettverksbygging. Programmet har oppnådd svært gode resultater, og de fleste av deltakerne er i er i dag i gode, relevante stillinger.

Contento retter nå i større grad fokus på arbeidsgiverne, og hvordan vi kan hjelpe dem til å «hoppe ned fra gjerdet» (se gjerne vår side under mentoringprogrammer; Added Value). Det er ikke mangel på gode holdninger, men for å få til konkret handling trenger mange arbeidsgivere også litt mer kunnskap og støtte i både rekrutterings- og onboardingarbeidet, og ikke minst i å lære opp sine ledere i inkluderende ledelse.. Her kan vi bidra, både med rådgivning/kurs/workshops og i å utvikle egne mentorprogrammer for bedriftene. Om ønskelig kan vi parallellt med opplæring av ledere internt, gjennomføre intensivkurs for kandidater fra flere bedrifter. Contento samarbeider med Isco Potensial på onboarding og rådgivning innen mangfoldskompetanse.

 

Kort om Contento AS og Lisbeth Sæther Storli

Contento AS er etablert av Lisbeth Sæther Storli. Hun er utdannet markedsøkonom og har mangeårig bakgrunn fra TV og kommunikasjonsbransjen. Hun har etablert og drevet flere selskaper, både innen kommunikasjonsrådgivning og lederutvikling. Hun er skolert i coaching og i arbeids- og organisasjonspsykologi samt i endringsledelse. Hun er også sertifisert i flere internasjonalt anerkjente utviklingsverktøy og -programmer, som FranklinCoveys «Seven habits of highly effective team», Myers Briggs Type Indicator (MBTI) og LØFT.

De siste 15 årene har hun drevet egen konsulentvirksomhet innenfor lederutvikling, teambygging, personlig utvikling og kommunikasjons-trening.  Hun har også arbeidet med talentutviklingsprogram, både bedriftsinternt og flere åpne programmer for innvandrere med høy utdannelse. I i tillegg har hun hatt prosjektlederansvar for flere størrre næringslivsarrangementer, og er også erfaren med konferansierrollen.

Lisbeth holder også kurs og foredrag innenfor ledelse, selvledelse og kommunikasjon , og er tilknyttet Talerlisten (Talerlisten (https://talerlisten.no/profil/lisbeth-storli/) og Norsk Foredragsformidling (www.foredragsformidling.no) .

Contento AS samarbeider med Amesto People & Cylture og Isco Group AS, og leier også selv inn ressurser ved behov.

Contento AS er medlem av European Coaching & Mentoring Council (EMCC), Asker Næringsforening og Bærum Næringsråd.