Felles løft

I disse tider opplever mange at arbeidssituasjonen deres endres. Med koronapandemien kom også omstillinger, endringer og nedbemanninger i norske virksomheter.  Måten å jobbe på har også blitt endret; vi er mer på hjemmekontor enn noengang, og de digitale møteplassene har blitt hverdagen. Hva gjør dette med arbeidsklimaet og kulturen? Hvordan skaper dere trygghet, engasjement og motivasjon internt?  Og hvor gode er dere egentlig på fjerneledelse?

Godt lederskap innebærer å ta aktivt grep om situasjonen før den utvikler seg ute av kontroll. Før «culture eats strategy for breakfast»…  Å tørre å erkjenne alvoret, samtidig som det er et bevisst fokus på fremtidige løsninger – hvordan man kan skape pågangsmot og effektiv innsats også i en vanskelig situasjon. Mange medarbeidere sitter igjen med sorg etter å ha mistet kollegaer og er selv utrygge på om det kommer nye nedbemanningsrunder – og om det kanskje er dem neste gang. Usikkerheten skaper «støy» og manglende fokus. Kanskje blir det mye problemsnakk og «kos med misnøye».  Å vise lederskap og ta grep i situasjonen begynner med å vise de ansatte respekt, ved å ta dem og situasjonen på alvor, samtidig som man viser veien videre og stiller forventninger til den enkelte.

Fokus på kulturbygging er imidlertid viktig også når virksomheten går bra. Da er det lettere å bygge videre på det som er godt, styre aktivt etter virksomhetens visjon og verdier – i praksis – og forebygge at det utvikler seg tendenser i negativ retning. Som regel er det et gap mellom den kulturen en virksomhet uttrykker at den har (hyperkultur/ønsket kultur) og den kulturen som faktisk er rådende. Det må være et mål å redusere gapet mellom disse mest mulig.

 

Katalysator

Vi er fasilitatoren, foredragsholderen, coachen, katalysatoren. Vi stiller spørsmål og lytter, på flere plan. Vi gir kunnskap og inspirasjon som hjelper den enkelte selv til å ta et aktivt ansvar for egen rolle og egne bidrag – også i en vanskelig situasjon. At man blir bevisst egne valgmuligheter for både holdning, språk, atferd og kommunikasjon, og hvordan man selv kan påvirke egen situasjon.

Vi synliggjør også hvordan kommunikasjonen og språket spiller en viktig rolle i en arbeidskultur, og hvilke gruppedynamikker som gjerne finnes. Og ikke minst – hvilke potensialer som kan utnyttes bedre.

Vi leder dere gjennom prosessen, samler tråder, utfordrer dere og trekker ut essensen. Til slutt oppsummerer vi og gir dere noen gode verktøy.

Vi kan også bidra i utvikling av kommunikasjonsstrategier og i visjons- og verdiutviklingsprosesser.