Foredrag, kurs og work shops

Vi er opptatt av å inspirere og utfordre til bevisstgjøring og utvikling. Til at den enkelte stiller seg selv spørsmål, fremfor å ha alle svar. Til å bli bevisst hva som fungerer godt og hva man ønsker å gjøre noe med. Vi benytter kunnskap fra forskning og erfaring innen ledelse og psykologi, og bruker selv aktivt en løsningsorientert tilnærming.

Form og innhold

Et foredrag egner seg godt som en vitamininnsprøytning alene, eller som en del av en samling, work shop eller utviklingsprosess. Kursene går over hele eller halve dager, og kan legges opp enkeltvis eller som en serie. I foredragene overfører vi kunnskap, men inviterer også til dialog og enkle øvelser. I kursene går vi mer i dybden, bruker dialog, øvelser og gruppeoppgaver og gir konkrete verktøy som er til hjelp i den enkeltes utviklingsprosess. Målet med både foredrag og kurs er at den enkelte skal sitte igjen med mer kunnskap, høyere bevisstsgrad samt vilje og inspirasjon til å ta tak i egen utvikling. I tillegg skal de ha hatt en god opplevelse og fått verdifullt påfyll i hverdagen.

FOREDRAG

 • Kunsten å LØFTE seg selv – og andre (selvledelse og relasjonsbygging)
 • Du og jeg og vi to (selvledelse, relasjonsledelse, teambygging)
 • Hjelp til selvhjelp (selvledelse og coachende lederstil)
 • Like barn leker best? – om ulikhet og psykologiske preferanser (selvledelse, ledelse)
 • Mentalt overskudd og ro i sjelen (mental trening, selvledelse)
 • KOMMUNIKASJON som virker – om kommunikasjon som bygger gode relasjoner og gode resultater (selvledelse, ledelse, teambygging)
 • Mangfold og inkludering, fra visjon til virkelighet – om hvordan næringslivet kan jobbe bevisst med mangfold for å utnytte potensialet som ligger i ulik kompetanse

KURS

 • Bli en mer BEVISST versjon av deg selv! (selvledelse, ledelse)
 • Bedre innsikt gir bedre utsikt (selvledelse og personlig gjennomslagskraft)
 • Å gjøre en forskjell – å ta ansvar for seg selv og andre (selvledelse, ledelse)
 • Bedre alene – bedre sammen – om å kommunisere bedre og bygge gode relasjoner (selvledelse, ledelse)
 • Moderne ledere – hva gjør de? (ledelse)
 • Bli tryggere i utfordrende situasjoner – om vanskelige samtaler og situasjoner (ledelse)
 • Kommunikasjon som gjør godt – verdibasert kommunikasjon som styrker og virker (selvledelse, ledelse, teambygging)
 • Din indre veiviser – Refleksjoner om ansvar, etikk og verdier (selvledelse)

Lisbeth Sæther Storli er også tilknyttet Norsk Foredragsformidling. For mer informasjon og tilbakemeldinger på foredrag/kurs, se  http://foredragsformidling.no/lisbeth-saether-storli.html