Foredrag og kurs/workshops

Et foredrag egner seg godt som en vitamininnsprøytning alene, eller som en del av en samling, work shop eller utviklingsprosess. Kursene/workshops går over hele eller halve dager, og kan legges opp enkeltvis eller som en serie. I foredragene overfører vi kunnskap, men inviterer også til dialog og enkle øvelser. I kursene går vi mer i dybden, bruker dialog, øvelser og gruppeoppgaver og gir konkrete verktøy som er til hjelp i den enkeltes utviklingsprosess. Målet med både foredrag og kurs er at den enkelte skal sitte igjen med mer kunnskap, høyere bevisstsgrad samt vilje og inspirasjon til å ta tak i egen utvikling. I tillegg skal de ha hatt en god opplevelse og fått verdifullt påfyll i hverdagen.

Vi benytter forskningsbasert kunnskap innen ledelse, kommunikasjon og psykologi, og bruker selv aktivt en løsningsorientert tilnærming i formidlingen og fasiliteringen.

Konferansier

Konferansierrollen er en viktig rolle for å skape et godt arrangement. Å sørge for at konferansen flyter godt, bidra til en god stemning og  at det hele gjennomføres på profesjonelt vis, er avgjørende for at et arrangement skal oppleves som bra.

Jeg har lang erfaring i å lede både små og store konferanser, innen næringslivstemaer, mangfold og integrering. Min ambisjon er å bidra til å løfte enhver konferanse ved å gi publikum og arrangører mer enn forventet – både ved profesjonell og trygg ledelse av arrangementet, gode og utfyllende introduksjoner og skape en «lett» stemning . Jeg spiller gjerne også litt på egen fagkompetanse, der det er naturlig.

Noen eksempler på konferansierroller de siste årene:

Næringslivsdagen 2022, i regi av Bærum Næringsråd (november 2022)

DestinasjonBærums-konferansen, i regi av Bærum kommune/Destinasjon Bærum (mars 2022)

Næringslivsdagen  2019, i regi av Bærum Næringsråd (november 2019)

«Fra god holdning til aktiv handling» – i regi av Jobbreisen og BN  (januar 2019)

Integreringskonferansen (to hele dager), i regi av JobbAktiv (oktober/november 2017)

Næringslivets Nettverksdag i Asker, i regi av Asker Næringsråd (november 2016)

Næringslivets Nettverksdag i Asker, i regi av Asker Næringsråd (desember 2015)

 

Lisbeth Sæther Storli er tilknyttet både Talerlisten og Norsk Foredragsformidling.

Lisbeth Sæther Storli

http://foredragsformidling.no/lisbeth-saether-storli.html

Talerlisten: