Kommunikasjon er selve limet i organisasjonen

Det er umulig å ikke kommunisere. Vi kommuniserer på alle vis, både med ord, tonefall og kroppsspråk. Til og med når vi ikke sier ett ord. Vår kommunikasjonsstil og atferdsmønstre påvirker både relasjonene våre og resultatene vi ønsker å oppnå. 

Ved å erkjenne at god kommunikasjon handler om forståelse, formidling, læring og å trene på det som fungerer best, er det større sjanser for å lykkes.

Dette kan for eksempel være å trene på vanskelige samtaler, å gi tilbakemeldinger eller å opptre åpent og ikke-dømmende også når samtalepartens meninger ikke er i tråd med dine egne verdier. Det forutsetter at du har selvinnsikt i egen kommunikasjonsstil- og mønstre og at du har kunnskap om hvilken effekt ulik kommunikasjon har på andre. Vi reagerer med følelser, om det er kritikk eller ros, og derfor er det nyttig å ha kunnskap og innsikt om grunnleggende psykologiske reaksjoner, enten du har et lederansvar eller ei. Som leder er det imidlertid spesielt viktig å ha innsikt i egen atferd, kommunikasjons- og lederstil, og å kjenne sine medarbeidere. Hvis ikke blir det lett tilfeldig ledelse, som kan gi tilfeldige resultater.

Vi jobber «innenfra og ut», med en coachende tilnærming. Vi hjelper dere til å bli mer bevisst hvordan dere kan kommunisere bedre og bruke språket aktivt på en positiv måte. Vi har en rekke hjelpemidler i verktøykassa, som gjør det lettere å kommunisere godt og effektfullt.

Vi tilbyr:

  • Kommunikasjonskurs/kommunikasjonstrening – individuelt og I grupper
  • Kommunikasjonsstrategier
  • Skreddersydde kommunikasjonsprosesser
  • Klima- og internundersøkelser
  • Utvikling av verdier og kulturprosesser
  • Utvikling av interne retningslinjer og verdidokumenter
  • Gruppecoaching med fokus på kommunikasjon