Jobbreisen® – et springbrett til relevant jobb!

Jobbreisen® er et mentoring- og utviklingsprogram for innvandrere med høy utdannelse. Programmet har som mål å bidra til at flere i denne målgruppen raskere kommer i jobb, eller får en riktigere jobb i forhold til sin kompetanse og utdannelse. Programmet har så langt vært et ettårig tilbud til deltakere i Asker og Bærum, men tilbys fra og med august som et halvårig intensivkurs til innvandrere i Oslo og Akershus.

Følg oss i sosiale medier:

LinkedIn
Instagram

Jobbreisen er støttet av:

Se hva tidligere mentorer har å si

Om programmet

Jobbreisen® et ikke-kommersielt program, som gjennomføres i regi av Contento AS, i samarbeid med IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet). Programmet omfatter mentoring, fagsamlinger og nettverksbygging, og har plass til 10 deltakere. Programmet er gratis for deltakerne. Første program som ble gjennomført gikk over et helt år, og ble avsluttet i juni 2019. Samtlige deltakere hadde fått jobberfaring i løpet av året, enten i fast jobb, vikariater eller relevante praksisplasser. De hadde også økt sin kunnskap om arbeidsforholdene i Norge, og kodene knyttet til arbeidslivet. Motivasjonen til den enkelte var også blitt vesentlig høyere, og ikke minst hadde de fått utviklet sitt nettverk

I august startet vi opp Jobbreisen® Intensiv, et  program som går over høstsemesteret i 2019.  Det er basert på samme konsept, med kunnskapssamlinger, nettverksbygging og mentoring, men er i enda større grad basert på deltakernes egen innsats mellom samlingene samt en mer intensiv fremdrift i aktivitetene.

Målet med programmet er å gjøre deltakerne mer attraktive for norske arbeidsgivere, ved å øke deres kunnskapsnivå om norske arbeidsforhold, fremstå profesjonelle både i søker- og intervjusituasjoner, og bidra til økt selvledelse og motivasjon. Vi skal også synliggjøre deres kompetanse og bidra til å utvide deres nettverk. Samtlige deltakere har høy utdannelse (på masternivå) og behersker norsk godt (B2 nivå eller høyere).

Vi ønsker å bidra til å skape forståelse for at mangfold bidrar til dynamikk, læring og innovasjon – noe som gjør næringslivet bedre rustet i den globale konkurransen.Ved at deltakerne har en egen mentor og gjennomgår dette kunnskapsprogrammet, vil vi også å være en støttespiller for potensielle arbeidsgivere, da kandidatene fortsetter med sin mentor og som deltaker i programmet selv om de skulle få jobb underveis.

Advisory board

Jobbreisen® etablerte i 2018 et eget advisory board, bestående av Aiman Shaqura, eier av Charge Inclubator og initiativtaker til Give a Job,  Torhild Hallre, tidligere prosjektleder for Global Future i Oslo og Akershus, nå President i Rotary Club of Oslo, Jannicke Hølen, senior rådgiver i DOGA og styremedlem i AIESEC samt Lisa Hartmark, senior rådgiver i IMDi.

Prosjektledelse


Lisbeth Sæther Storli

Prosjektleder/grunnlegger av programmet
Mobil 977 41 600

LinkedIn
Meny