Jobbreisen® – et springbrett til relevant jobb!

Jobbreisen® er et mentoring- og utviklingsprogram for innvandrere med høy utdannelse. Programmet har hatt som mål å bidra til at flere i denne målgruppen raskere kommer i jobb, eller får en riktigere jobb i forhold til sin kompetanse og utdannelse. Det har så langt vært gjennomført to programmer; ett ettårig program for deltakere i Asker og Bærum og et halvårig intensivkurs til innvandrere i Oslo og Akershus. Begge programmer er nå avsluttet.

Følg oss i sosiale medier:

LinkedIn
Instagram

Jobbreisen er støttet av:

Se film om Jobbreisens første år

Se hva tidligere mentorer har å si

Om programmet

Jobbreisen® er et ikke-kommersielt program, som gjennomføres i regi av Contento AS. Så langt har programmet vært gjennomført i samarbeid med IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet). Programmet har omfattet mentoring, fagsamlinger og nettverksbygging, og har hatt plass til 10 deltakere per program. Programmet er gratis for deltakerne. Første program ble gjennomført over et helt år, og ble avsluttet i juni 2019. Samtlige av disse deltakerne fikk jobberfaring i løpet av året, enten i fast jobb, vikariater eller relevante praksisplasser. Deltakerne i program to er i gang med intervjuprosesser og et par av dem har fått jobbtilbud.  Samtlige deltakere uttrykker at de har økt sin kunnskap om arbeidsforholdene i Norge og kodene knyttet til arbeidslivet. Motivasjonen til den enkelte har også blitt vesentlig høyere, og ikke minst har de fått utviklet sitt nettverk.

Målet med programmene er å gjøre deltakerne mer attraktive for norske arbeidsgivere, ved å øke deres kunnskapsnivå om norske arbeidsforhold, fremstå profesjonelle både i søker- og intervjusituasjoner, og bidra til økt selvledelse og motivasjon. Gjennom Jobbreisen har også deres kompetanse blitt synliggjort og via mentorer har de utvidet sine nettverk. Samtlige deltakere har høy utdannelse (på masternivå) og behersker norsk godt (B2 nivå eller høyere).

Vi ønsker å bidra til å skape forståelse for at mangfold bidrar til dynamikk, læring og innovasjon – noe som gjør næringslivet bedre rustet i den globale konkurransen. Vi vurderer nå å utvikle konseptet med kurs og mentor-tilbud for potensielle arbeidsgivere i privat og offentlig sektor.

Advisory board

Jobbreisen® etablerte i 2018 et eget advisory board, bestående av Aiman Shaqura, eier av Charge Inclubator og initiativtaker til Give a Job,  Torhild Hallre, tidligere prosjektleder for Global Future i Oslo og Akershus, nå President i Rotary Club of Oslo, Jannicke Hølen, senior rådgiver i DOGA og styremedlem i AIESEC samt Lisa Hartmark, senior rådgiver i IMDi.

Prosjektledelse


Lisbeth Sæther Storli

Prosjektleder/grunnlegger av programmet
Mobil 977 41 600

LinkedIn
Meny