Jobbreisen® – et springbrett til relevant jobb!

Jobbreisen® er et mentoring- og utviklingsprogram for innvandrere med høy utdannelse. Programmet har som mål å bidra til at flere i denne målgruppen raskere kommer i jobb, eller får en riktigere jobb i forhold til sin kompetanse og utdannelse. Så langt har tre kull gjennomført programmet, som kan vise til gode resultater.

Se film om Jobbreisens første år

Se hva tidligere mentorer har å si

Om programmet

Jobbreisen® er mentoringprogram for høyt utdannede innvandrere, som kan vise til gode resultater.  Programmet er utviklet av Contento AS, og i 2020 vil vi gjennomføre programmet i samarbeid med Bærum International Hub (BIH). Programmet omfatter mentoring, fagsamlinger og nettverksbygging, og har  10-12  deltakere per program.

Målet med programmet er å gjøre deltakerne mer attraktive for norske arbeidsgivere, ved å øke deres kunnskapsnivå om norske arbeidsforhold/koder i arbeidslivet,  bidra til økt selvledelse og motivasjon og gode søknads- og intervjuprosesser . Gjennom Jobbreisen vil vi synliggjøre deres kompetanse og bidra til å utvide deres nettverk, ikke minst via dyktige mentorer. Samtlige deltakere må ha høyere utdannelse og beherske norsk godt (B2 nivå eller høyere). Nytt av året er at vi vil inngå samarbeid med virksomheter som kan tilby internships/traineeplasser, som vil inngå som del av programmet.

Vi ønsker å bidra til å skape forståelse for at mangfold bidrar til dynamikk, læring og innovasjon – noe som gjør næringslivet bedre rustet i den globale konkurransen. For at terkselen for arbeidsgivere som har lite erfaring med etnisk mangfold, vil vi tilby «on boarding» bistand til virksomheter som ønsker støtte i den første arbeidsperioden. Vi vil tilby både  kurs og mentoropplæring for arbeidsgivere, i tillegg til at vi kan bistå som støttespillere underveis.

Programmet har tidligere vært finansiert av  IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet), men har for 2020 mottatt tilskudd fra Viken fylkeskommune.

Prosjektledelse


Lisbeth Sæther Storli, Contento AS

Prosjekteier/prosjektleder og grunnlegger av Jobbreisen®

Tel 977 41 600

E-post: lisbeth@contento.no

LinkedIn