It´ s all about people

Har dere daglig fokus på å utvikle godt lederskap og medarbeiderskap? Hvordan utnytter dere ulikhet og mangfold? Og hva kan dere egentlig om kommunikasjon som virker – selve limet i en organisasjon?  

Contento AS kan hjelpe dere med å utvikle god hverdagsledelse og en sunn kultur, som bidrar til at du og dine medarbeidere fungerer på deres beste. Vi fungerer som en katalysator i selve utviklingsprosessen, ved å inspirere, overføre kunnskap og hjelpe dere med å omsette ny innsikt til nye vaner. Vi coacher både individuelt og i grupper, holder foredrag og leder prosesser. Vi bruker sertifiserte psykologiske testverktøy og en løsningsbasert tilnærming. Ved å utvikle dere sammen, får dere ikke bare ny kunnskap og nye felles verktøy, men også et nytt fellesskap som dere kan bygge videre på.

Ring 97741600, så er kanskje første skritt på veien til bedre resultater allerede tatt?

Bevisst kommunikasjon • Klokt lederskap • Bedre samspill


Et mentoring- og utviklingsprogram for innvandrere med høy utdannelse

Nysgjerrig på
MENTOR-rollen?
Se her

Meny