Jobbreisen® – et springbrett til relevant jobb!

Jobbreisen® er et mentoring- og utviklingsprogram for innvandrere med høy utdannelse. Programmet har som mål å bidra til at flere i denne målgruppen raskere kommer i jobb, eller får en riktigere jobb i forhold til sin kompetanse og utdannelse. Programmet går over ett år, og tilbys i første omgang i Asker og Bærum.

Deltakerne i Jobbreisen® 2018/19

Samtlige har utdannelse som er godkjent av NOKUT, har oppholdstillatelse/arbeidstillatelse og snakker relativt godt norsk.

Hamidah Gulliksen
Hamidah er fra Singapore. Har lang erfaring innenfor salg og salgsledelse fra kjente internasjonale hoteller i Singapore. Utdannet i Marketing Management. Solid relasjonsbygger, elsker mennesker og får mye energi av å ha mange baller i luften samtidig. Språkmektig: engelsk, malaysisk, mandarin og norsk. Har erfaring fra resepsjon og konferanseavdelingen til Hotel Scandic Victoria i Oslo.

LinkedIn

Tanjina Islam
Tanjina er fra Bangladesh, og har to mastergrader; èn i petroleumsgeologi/ geofysikk fra UiO og èn i geologi fra Jahangirnagar University, Bangladesh. Erfaring fra norske oljeselskaper, hvor hun har arbeidet med seismisk kartlegging og analyse. Har også arbeidet ved UiO. Ønsker å jobbe som geolog i oljebransjen eller innen fornybar energi. Er sosial, liker å jobbe i team, men  kan også jobbe selvstendig. Er løsningsorientert og liker å lære nye ting. Snakker engelsk, bengali og norsk. Begynner i praksisplass hos olje- og gasselskapet Spirit Energy i januar 2019.

LinkedIn

Zahra Makaremi
Zahra er fra Iran, og er utdannet landbruksingeniør fra Iran. Har drevet eget drivhus, og utviklet en ny frøtype for kommersialisering. Har også jobbet som teknisk ekspert og rådgiver overfor drivhuseiere. Er handlingsorientert, endringsorientert og ansvarsbevisst, og liker å gå i dybden på problemstillinger. Snakker engelsk, persisk og norsk. Går for tiden på et salgskurs for å komplettere øvrig kompetanse.

LinkedIn

Boja Tesfaye Garedow
Boja er fra Etiopia, og har to mastergrader fra NMBU; èn i internasjonale miljøstudier og èn mastergrad i økonomi, Development and Resource Economics. Har arbeidet innen økonomi og regnskap samt controller oppgaver i offentlig forvaltning i Norge, og har også erfaring fra forskning og undervisning i Etiopia. Snakker engelsk, oromo, amharisk og norsk. Har fått fast jobb på økonomiavdelingen til Røde Kors i Oslo.

LinkedIn

Thomas Godwin
Thomas er fra USA, og har en master i universell utforming av IKT fra Oslo Met. Har erfaring fra eget konsulentselskap i USA, som partner/konsulent innen analyse av elektriske komponenter og skadevurdering for forsikringsbransjen. Snakker engelsk og norsk. Thomas har nylig fått fast jobb hos Gastronaut i Asker, med oppstart i desember 2018.

LinkedIn

Zakaria Ali Almamo
Zakaria er fra Syria, og er utdannet lege fra Moskva med spesialisering som barnelege. Har jobbet som almenlege i Syria i 1,5 år og to år som barnelege under veiledning på sykehus i Perm i Russland. Har erfaring fra helsestasjon og legevakt i Norge. Er arbeidsom, tjenestevillig, positiv. Gode relasjonsbyggende egenskaper, spesielt overfor små barn. Betydelig språkkompetanse, behersker norsk, engelsk, russisk, arabisk og kurdisk. Har fått klarsignal fra NOKUT til å jobbe som lege under faglig veiledning og tilsyn av overordnet lege. Hospiterer for tiden på Rikshospitalet i Oslo.

LinkedIn

Ihsan Katrji
Ihsan er fra Syria, og er utdannet dataingeniør. Har arbeidet som dataingeniør og nestleder ved datasenteret på Aleppo universitet i Syria, samt som prosjektkoordinator i Det Syriske Tyrkiske Samarbeidsprogram. Har også jobbet med teknisk støtte og som PR-ansvarlig på Det virtuelle universitetet i Syria. Tar kompletterende ingeniør – og teknologiutdanning på Oslo Met. Er effektiv, sosial og fleksibel og har erfaring fra både ledelse og teamjobbing. Snakker norsk, engelsk og arabisk. Begynner i praksis hos Simula på Fornebu i januar 2019.

LinkedIn

Muhammad Usman Ali
Usman er fra Pakistan, og har to mastergrader; en i økonomi og administrasjon fra Pakistan, og èn i informasjons- og kommunikasjonsteknologi fra Universitetet i Agder, Norge. Har sertifiseringer i ulike IT-programmer og har publisert et eget forskningsprosjekt. Har erfaring som IT-leder og kunderådgiver fra ulike selskaper i Pakistan, samt et vikariat som IT-rådgiver i norsk selskap. Snakker engelsk, urdu, hindi/punjabi, dansk og norsk.  Ønsker å jobbe innenfor IT-drift og ledelse.

LinkedIn

Anahita Adib
Anahita er fra Afghanistan. Har en bachelor i Business og administrasjon fra Afghanistan samt studert” Law and political science” ved Kabul universitet. Har også tatt ett semester innen økonomi ved NMBU på ÅS samt kurs i finansregnskap på BI.  Har 10 års yrkeserfaring fra FN i Kabul, innenfor administrasjon og finans. Snakker engelsk, persisk, norsk, pashto. Er grundig, systematisk og løsningsorientert. Begynner i praksis på økonomiavdeling hos Oslo Met i januar. Ønsker fast jobb innen administrasjon eller regnskap.

LinkedIn

Rachi Mehta
Rachi er fra India, og har to mastergrader, èn i engelsk og èn i økonomi (begge fra India). Har jobbet som grunnskolelærer, og har også erfaring innen administrasjon. Er en god relasjonsbygger. Snakker engelsk, indisk, punjabi og norsk.Ønsker å jobbe i finans/økonomi /administrasjons-avdelinger eller som lærer. Begynte i januar 2019 i et 6 mnd vikariat på Ringstabekk ungdomsskole, med fagene engelsk og matematikk. Her er hun også kontaktlærer.

LinkedIn

Mentorer

Vi har knyttet til oss erfarne mentorer, med ulik bransjekunnskap, et bredt nettverk og ledererfaring,. I tillegg har det et viktig felles trekk; de er engasjerte og ønsker å bidra i et samfunnsnyttig prosjekt.

Våre mentorer er:

Anne-Catherine Gustafson (Inspektør – virksomhetsutvikler, Politidirektoratet)

Jeppe Normann (advokat, Normann Bjørnsen Advokater)

Hanne Cappelen (HR Direktør, Bane NOR)

Halvor Bjerke (partner, Retail Future)

Heidi Murdoch Stilling (daglig leder, Handelsstedet Bærums Verk)

Jannecke Augestad (Daglig leder, Sohlberg & Toftnes)

Anders Kapstad (daglig leder, Lefdal Installasjon AS)

Berith Mols (Leadership consultant, Arbinger Institute Scandinavia)

Per Ivar Elton (daglig leder, Elton Management)

Vigdis Jordal (daglig leder, Hjertebank)

Vi forholder oss til European Mentoring & Coaching Council (EMCC) sin internasjonale standard for mentorer (www.emcc.com)

 

Sponsorsamarbeid

CoachTeam

I tillegg til mentoring har vi inngått en avtale med CoachTeam as – House of Leadership , som vil tilby coaching til våre deltakere.  Coachingen vil utføres av  siste års coachingstudenter, som er i sluttfasen av sin utdanning. 
De fleste av disse er godt voksne personer med fulltidsjobb ved siden av. Mange av dem er ledere med personalansvar. De ønsker med dette å gi en coachingprosess til et samfunnsnyttig prosjekt. CoachTeam har tidligere samarbeidet med  NHO sitt Global Future prosjekt.

CoachTeam as er medlem av EMCC og har siden 2002 hatt nærmere 1000 på sin leder- og coach utdanning som også er godkjent av Den Norske CoachForening (DNCF).

 

657/Sprinterwing

Vi har inngått et samarbeid med 657 om å bruke mentor-appen Sprinterwing i programmet.  Appen tilrettelegger for at mentorer, mentees og prosjektledelse  enkelt kan holde kontakt og utveksle informasjon underveis i programmet.

Bærum Næringsråd

Bærum Næringsråd bidrar med å stille sine lyse og hyggelige møtelokaler til rådighet for alle våre samlinger, i tillegg til at deltakere og mentorer får delta på ulike nettverksarenaer i deres regi. De er også samarbeidspartner på kommende minikonferanse den 24. januar 2019.

Quality Hotel Leangkollen

Quality Hotel Leangkollen er et konferansehotell i Asker, som ligger omgitt av skog og med fantastisk utsikt over Oslofjorden. Hotellet tilrettelegger for inspirerende møter og samlinger for Jobbreisens deltakere og mentorer samt konferansefasiliteter.

Bedriftspartnere

Vil du bli en av våre bedriftspartnere?

Mangfold gir dynamikk, læring og innovasjon – viktige konkurransefordeler i en tid som preges av raske endringer og økt global konkurranse.

En nylig gjennomført studie blant 500 bedrifter i Norge* viste at de som har utenlandsk arbeidskraft med høy utdannelse samarbeidet med en større bredde av internasjonale aktører, og var bedre på eksport. Dette hadde sammenheng med at de hadde bedre kompetanse på kulturforståelse, språk og markeder.

Jobbreisen® ønsker å knytte til seg bedriftspartnere i programmet. Ved å bli med som samarbeidspartner vil dere lettere få tilgang til høyt kvalifiserte medarbeidere med flerkulturell bakgrunn. Kandidatenes deltakelse i programmet og støtte gjennom en egen mentor, vil gi disse bedriftene en trygghet for at kandidatene i praksis vil bli fulgt opp godt underveis. Ved å bli en av programmets bedriftspartnere vil dere i tillegg til å sikre dere tilgang på verdifull kompetanse som ruster dere for morgendagens utfordringer, også bidra til å skape økt mangfold i næringslivet. Dere vil også bli synliggjort i ulike kanaler, som bedriftspartnere for programmet.

Er dette interessant for dere, ta kontakt med oss så snart som mulig.

 

*) “Foreign workers are associated with innovation, but why? International networks as a mechanism” Marte C.W. Solheim, Rune Dahl Fitjar (2017)

Følg oss i sosiale medier:

LinkedIn
Instagram

Om programmet

Programmet omfatter mentoring, fagsamlinger og nettverksbygging, og har plass til 10 deltakere. Programmet er gratis for deltakerne, og har en varighet på ett år. Oppstart er juni 2018.

Målet med programmet er å hjelpe deltakerne til å komme ut i jobb eller i en mer riktig jobb tilpasset deres kvalifikasjoner. I tillegg til å ha en fast mentor i ett år, vil deltakerne delta på en rekke fagsamlinger hvor de vil få kunnskap om ledelse, selvledelse, intervju- og presentasjonstrening, nettverksbygging, kommunikasjon samt kultur og bedriftskultur i Norge. Programmet skal bidra til å synliggjøre deltakernes kompetanse og potensiale overfor aktuelle arbeidsgivere, samt øke forståelsen for at mangfold bidrar til dynamikk, læring og innovasjon – noe som gjør næringslivet bedre rustet i den globale konkurransen. Alle deltakerne i programmet har høyere utdannelse og behersker norsk godt, både muntlig og skriftlig.

Programmet gjennomføres i regi av Contento AS, i samarbeid med IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet)

Advisory board

Jobbreisen® har også et eget advisory board, bestående av Aiman Shaqura, eier av Charge Inclubator og initiativtaker til Give a Job,  Torhild Hallre, tidligere prosjektleder for Global Future i Oslo og Akershus, nå President i Rotary Club of Oslo, Jannicke Hølen, senior rådgiver i DOGA og styremedlem i AIESEC samt Lisa Hartmark, senior rådgiver i IMDi.

Prosjektledelse


Lisbeth Sæther Storli

Prosjektleder
Mobil 977 41 600

LinkedIn


Barbara M. Mjør

Prosjektkoordinator
Mobil 404 37 215

LinkedIn