Konferansierrollen er en viktig rolle for å skape et godt arrangement. Å sørge for at konferansen flyter godt, bidra til en god stemning og  at det hele gjennomføres på profesjonelt vis, er avgjørende for at et arrangement skal oppleves som bra.

Jeg har lang erfaring i å lede både små og store konferanser, innen næringslivstemaer, mangfold og integrering. Min ambisjon er å bidra til å løfte enhver konferanse ved å gi publikum og arrangører mer enn forventet – både ved profesjonell og trygg ledelse av arrangementet, gode og utfyllende introduksjoner og skape en «lett» stemning . Jeg spiller gjerne også litt på egen fagkompetanse, der det er naturlig.

Noen eksempler på konferansierroller de siste årene:

Næringslivsdagen 2022, i regi av Bærum Næringsråd (november 2022)

DestinasjonBærums-konferansen, i regi av Bærum kommune/Destinasjon Bærum (mars 2022)

Næringslivsdagen  2019, i regi av Bærum Næringsråd (november 2019)

«Fra god holdning til aktiv handling» – i regi av Jobbreisen og BN  (januar 2019)

Integreringskonferansen (to hele dager), i regi av JobbAktiv (oktober/november 2017)

Næringslivets Nettverksdag i Asker, i regi av Asker Næringsråd (november 2016)

Næringslivets Nettverksdag i Asker, i regi av Asker Næringsråd (desember 2015)