Oppstår det ofte misforståelser eller konflikter på arbeidsplassen din? Hvordan håndterer du ”vanskelige samtaler”? Er du bevisst din egen kommunikasjonsstil?

Tydelig og ikke-dømmende kommunikasjon gir bedre relasjoner og bedre resultater. Det forutsetter at du har selvinnsikt i egen kommunikasjonsstil- og mønstre og at du har kunnskap om hvilken effekt ulik kommunikasjon har på andre. Vi reagerer med følelser, om det er kritikk eller ros, og derfor er det nyttig å ha kunnskap og innsikt om grunnleggende psykologiske reaksjoner, enten du har et lederansvar eller ei. Som leder er det imidlertid spesielt viktig å ha innsikt i egen atferd, kommunikasjons- og lederstil, og å kjenne sine medarbeidere. Hvis ikke blir det lett tilfeldig ledelse, som kan gi tilfeldige resultater.

Vi jobber «innenfra og ut», med en coachende tilnærming. Vi hjelper dere til å bli mer bevisst hvordan dere kan kommunisere bedre og bruke språket aktivt på en positiv måte. Vi har en rekke hjelpemidler i verktøykassa, som gjør det lettere å kommunisere godt og effektfullt.

Vi tilbyr:

  • Kommunikasjonskurs/kommunikasjonstrening – individuelt og I grupper
  • Kommunikasjonsstrategier
  • Skreddersydde kommunikasjonsprosesser
  • Klima- og internundersøkelser
  • Utvikling av verdier og kulturprosesser
  • Utvikling av interne retningslinjer og verdidokumenter
  • Gruppecoaching med fokus på kommunikasjon