Aktuelt

Endelig ble det Sukanyas tur!

Som mange andre høyt utdannede innvandrere, har Sukanya Nune fra India erfart at det ikke er enkelt å komme inn på arbeidsmarkedet i Norge – selv med en mastergrad innen IT. Først etter mange års iherdig innsats, med norskkurs, mentorprogram, traineestilling og tilleggskompetanse, har hun endelig fått drømmejobben. Rett før jul fikk hun beskjed om at hun hadde gått helt til topps etter hele fem intervjurunder – og at jobben som testingeniør i Sparebank 1 Forsikring var hennes.

Sukanya var deltaker i Jobbreisen for snart to år siden, og har jobbet målbevisst mot en jobb som testingeniør. Selv med en master i computer application og en IT-bransje som trenger internasjonal arbeidskraft, har veien vært lang. Hun har imidlertid hatt god støtte i sin mentor, Kateryna Bednarska, som hun fikk gjennom mentorprogrammet. Kateryna er daglig leder og IT-konsulent i Digital Ventures. Hun kommer fra Ukraina, og har selv erfart at det er vanskelig å komme fra et annet land og få seg en relevant jobb. Ikke minst er det tungt å stå i jobbsøkingsprosessen alene i lang tid frem til man får resultater, og en mentor kan være en god støtte i denne perioden.  – Min erfaring som innvandrer selv, gjorde at jeg kanskje i større grad enn andre kunne forstå de utfordringer Sukanya stod overfor, og hva hun trengte av støtte underveis, sier Kateryna. Etter at hun kom til Norge for 9 år siden har hun også hatt nytte av å delta i ulike mentorprogrammer, både gjennom Seema og Oda Nettverk. Hun har også tidligere vært fadder i Caritas Norge AS – så mentorrollen var ikke helt ny for henne.

Jobbreisen®️ga kunnskap og selvtillit
– I Jobbreisen ble vi mer bevisst egne styrker og hvordan vi kan være den beste versjonen av oss selv, sier Sukanya. – Hva vi kan gjøre som fungerer bedre. Programmet hjalp meg også med å flytte fokuset mitt fra problemer til å se mine fordeler – at jeg faktisk kan bringe med meg verdifull internasjonal kompetanse og erfaring inn i norske virksomheter. Det har vært en nyttig «eye opener» for min del, og har gitt meg mer selvtillit. Men det var også bra med konkret trening på intervjusituasjoner og egenpresentasjoner, sier Sukanya.

Fortsatte mentorrelasjonen

Kateryna og Sukanya har hatt mange gode samtaler underveis

Da Sukanya var ferdig med Jobbreisen-programmet i januar 2020, var også mentor-samarbeidet formelt sett slutt. Men Kateryna tilbød seg å fortsette mentoringen – til Sukanyas store glede. – Det har vært utrolig verdifullt for meg å kunne ha Kateryna som mentor, hun har hjulpet meg mye i prosessen med å få relevant jobb, sier Sukanya. – Det at også mentoren min jobber med IT, har vært til stor hjelp i arbeidet med forbedringer og oppdateringer av mine tekniske ferdigheter. Det har også vært fint å kunne forberede meg til intervjuer sammen med henne, i tillegg til all den kunnskapen og treningen vi fikk på dette området i Jobbreisen-programmet.-

– Jeg ville gjerne fortsette som mentor for Sukanya etter at selve programmet var over, for å sikre at hun skulle få all støtte hun trengte frem til drømmejobben ble landet, sier Kateryna.

Kateryna og Sukanya jobbet målrettet med CV utforming, intervjuforberedelser og forståelse av norsk arbeidskultur. Sukanya har parallelt tatt flere kurs og jobbet deltid for å øke sin tekniske kompetanse.

Verdi begge veier
– Mentorrollen har vært berikende for meg, sier Kateryna. I tillegg til den menneskelige relasjonen,  har vi hatt en rekke gode diskusjoner om software testing-faget underveis – til glede for begge, sier hun. »

Mentor Kateryna Bednarska har selv både IT-kompetanse og innvandrerbakgrunn

– Å  jobbe som mentor, og kunne stille opp som en rådgiver for Sukanya har også gitt meg nye perspektiver på arbeidsmarkedet. Selv med ekstrem etterspørsel etter IT-kompetanse er mange arbeidsgivere motvillige (ofte ubevisst) til å ansette kandidater som ikke har en typisk «A4» profil. Det kan skyldes manglende kjennskap til internasjonale utdanningsgrader, at norskferdighetene ikke anses som gode nok, manglende referanser fra Norge eller at søkeren har et «hull» i CV´en – uansett om det er en aldri så legitim grunn til det. Da tar det ofte alt for lang tid for høyt kvalifiserte arbeidstakere som har innvandret til Norge å finne jobb som tilsvarer deres kvalifikasjonsnivå. Samtidig går mange norske arbeidsgivere glipp av kandidater som har et høyt potensiale» mener Kateryna.

Traineeplass
Etter Jobbreisen-programmet fikk Sukanya en plass i Telenors Open Mind program. Der jobbet hun som spesialist innen testautomatisering for Digital Care avdelingen, og var ansvarlig for testing av APIer. – Erfaringen med å ha en trainee plass hos Telenor ga meg arbeidserfaring og evne til å jobbe selvstendig. «Reisen» min gjennom både Jobbreisen og Telenor Open, har gitt meg selvtillit og ferdigheter som jeg er overbevist om var avgjørende for at jeg klarte alle intervjurundene i Sparebank1. Jeg er virkelig takknemlig for alt jeg har lært og fått hjelp til gjennom disse programmene, som i tillegg til hard jobbing og utholdenhet har bidratt til at jeg endelig har kommet dit jeg er i dag – i selve drømmejobben min,  avslutter Sukanya.

 

 

 

Del artikkel:

Relaterte artikler fra Aktuelt