Aktuelt

Er du stresset og har alt for mye å gjøre?

Det lyder som en kjent problemstilling. Og alt virker jo like viktig, så det er ikke lett å stryke noe fra listen? Leder, kollegaer, kunder og andre forventer selvfølgelig at du skal gjøre oppgavene for dem først? Og du vil jo gjerne stille opp, og gjøre en god jobb – være en god medarbeider og kollega? Det er flott. Men ikke nødvendigvis smart.

På sikt kan det også ende riktig så galt. Å leve med stress og overbelastning over tid kan gå utover både helse og relasjoner. Noe må derfor nedprioriteres eller rett og slett strykes fra listen. Delegeres eller annuleres. Kanskje må du skuffe noen og bruke mindre tid på noen oppgaver enn du ønsker. Lære deg at  80% noen ganger er godt nok. Lære deg å sette grenser. Det krever både vilje, fokus og trening.

Hjelp til selvhjelp med gode verktøy og modeller

Det er lettere å prioritere når du har et system for prioriteringen. Og enda lettere hvis modellene for dette også brukes og deles av dine kollegaer og leder – da får dere raskt en felles forståelse for hva som skal prioriteres. Og i tillegg et felles språk, som letter beslutningene, og gjør det mindre «farlig» og personlig å prioritere bort.

Vi holder 2-3 timers kurs for å lære deg og dine kollegaer hvordan dere kan prioritere bedre og ha et felles fokus. Digitalt eller fysisk. Med tid for refleksjoner og tilpasset deres problemstillinger (3 timer), eller som ren forelesning (2 timer). Hos dere eller hos oss. Du bestemmer. Du prioriterer. På tide å gjøre det viktigste først…?

Ta kontakt på 97741600 eller send en mail til lisbeth@contento.no.

En investering i en mer effektiv og balansert hverdag kan lønne seg – både for deg og virksomheten.

Del artikkel:

Relaterte artikler fra Aktuelt