Jobbreisen®

Engasjerte mentorer gjør en forskjell

Nylig møtte mentorer og mentees i Jobbreisen® Intensiv hverandre for første gang. Nå skal de i gang med en prosess hvor mentorene vil dele sin arbeidserfaring, gode råd og nettverk, for å gjøre veien inn til relevant jobb enklere for kandidatene i programmet.

Felles for mentorene er at de er næringslivsledere med lang erfaring og stort nettverk – og de ønsker å bidra med sin kompetanse for å gjøre en forskjell.

— Det snakkes varmt om integrering av innvandrere, at politikerne må legge forholdene til rette osv. De fleste av oss gjør imidlertid svært lite for å omsette ord til praktisk handling. Mentorordningen i Jobbreisen er mitt lille bidrag til integrering i praksis,
sier Marit Børud Kamark i Pedersen & Partners. Hun har lang erfaring fra talentutvikling og rekruttering av ledere.

Marit Bømark Kamark i samtale med sin mentee, Luana Popoiu fra Romania

En annen av mentorene er Jesper Børs-Lind, som har erfaring med internasjonal forretningsutvikling fra Statoil/Equinor, og som også har vært mentor andre steder. – Dette er et spennende program å være med på, og jeg gleder meg både til å være mentor og til å bli en del av dette mentorteamet. Her er det mange interessante mennesker og mye kompetanse, i begge «grupper», sier Børs-Lind. Han opplever mentorrollen som utfordrende, med mye engasjement og læring begge veier.

Jesper Børs-Lind i samtale med sin mentee Bishar Mohammed Ali fra Kenya

Frem til jul vil mentorparene møtes 4-5 ganger, i tillegg til at de vil treffes på andre nettverksarenaer.

Utvidelse av nettverk

— Noe av det vi trenger aller mest er et større nettverk, så vi kan bli synlige og bli tatt i betraktning til relevante jobber, er det unisone budskapet fra deltakerne i Jobbreisen Intensiv. Det er de ikke alene om å oppleve. Nettverkenes betydning er ekstremt sterk i Norge, og mange stillinger formidles via kjennskap, vennskap og anbefalinger. Det gjør det ekstra vanskelig å komme utenfra. For disse blir nettverkskulturen enda en barriere for å få en fot innenfor arbeidslivet, i tillegg til språk og aksept for utenlandsk studiekompetanse.

— Ved å delta i Jobbreisen-programmet og få en egen mentor, vil kandidatene få mulighet til å utvide sitt nettverk, og kanskje nettopp komme i betraktning til en relevant jobb, sier Lisbeth Sæther Storli, som er prosjektleder og initiativtaker til programmet. Deltakerne får også delta på fagsamlinger hvor de lærer om koder i arbeidslivet, nettverksbygging, selvledelse/motivasjon i tillegg til at de trener på intervjuer og presentasjoner. I fjor fikk 9 av 10 deltakere i Jobbreisen® relevant arbeidserfaring i løpet av programperioden, enten i fast jobb, vikariater eller relevante praksisplasser. I tillegg hadde de fått utvidet sitt nettverk betydelig, hadde høyere motivasjon/selvinnsikt og en større forståelse for formelle og uformelle regler i norsk arbeidsliv.

Jobbreisen gjennomføres i regi av Contento AS i samarbeid med IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet).

Del artikkel:

Relaterte artikler fra Jobbreisen®