Aktuelt

Hvordan gå fra ubevisst ekskludering til bevisst inkludering?

«Det krever kun ett enkelt blikk å sette folk i bås. Det er oss og det er dem. Men kanskje har vi mer til felles enn vi tror».

TV2 Danmarks reklamefilm for noen år tilbake synliggjorde alle våre fordommer og stereotypier i løpet av tre minutter – på en måte vi kunne kjenne oss igjen i. Og det er nettopp dette – våre antakelser og opplevelser av «de andre», og mangel på innsikt om alle fellesnevnerne våre, som ofte skaper problemer for mangfoldet. Som skaper skepsis og avstand. Manglende interesse og respekt. Mistenksomhet, til og med frykt og uvilje. Holdninger vi tar med oss både i privatlivet og på jobben. Hvordan skal vi da få mangfold til å bli berikende og lønnsomt  på arbeidsplassen?

Å «håndtere» mangfold krever klokt lederskap. Lederskap som evner å se forbi vanskelighetene som ulikhetene representerer, og heller leter med lykt etter hva som forener oss. Alt det vi deler. Det er ofte en hel del – mer enn vi tror – og det skaper fellesskapsfølelse og nettopp aksept for ulikhetene. For vi kan ikke late som at ulikhetene ikke er der – det er ingen løsning å være hverken «fargeblind» eller døv. Men å SE den enkelte, er første vei til å skape en god kultur, med rom for alle. Til å møte den enkeltes behov. Få frem styrkene hos hver og en og skape synergi ut av ulikheten. Men det gjør seg ikke selv. Du må vite hva som skal til – hva du må GJØRE for å være en inkluderende leder.  Og husk – mangfold er alle våre synlige og usynlige forskjeller. Alt det som beriker og som kan skape synergi, men som også kan skape konflikter og vanskeligheter. Derfor er forberedelser og kunnskap en nøkkel for å lykkes. Og ikke minst, å øke deres egen BEVISSTHET rundt egne holdninger og atferd –  rundt «blind spots» – om dere faktisk ekskluderer eller inkluderer i hverdagen.

Ta gjerne kontakt for et foredrag eller workshop om mangfold og inkluderende ledelse på arbeidsplassen. Det kan bli lønnsomt.

Kontaktinformasjon:

lisbeth@contento.no

Mobil 97741600.

 

 

 

 

 

Del artikkel:

Relaterte artikler fra Aktuelt