Aktuelt

Fra båssetting til inkludering?

«Det krever kun ett enkelt blikk å sette folk i bås. Det er oss og det er dem. Men kanskje har vi mer til felles enn vi tror».

TV2 Danmarks reklamefilm for noen år tilbake synliggjorde alle våre fordommer og stereotypier i løpet av tre minutter – på en måte vi kunne kjenne oss igjen i. Og det er nettopp dette – våre antakelser og opplevelser av «de andre», og mangel på innsikt om alle fellesnevnerne våre, som skaper problemer for mangfoldet. Som skaper skepsis og avstand. Manglende interesse og respekt. Mistenksomhet, til og med frykt og uvilje. Holdninger vi tar med oss både i privatlivet og på jobben. Hvordan skal vi da få «mangfold til å bli lønnsomt» på arbeidsplassen?

Å «håndtere» mangfold krever en klok ledelse som evner å se forbi vanskelighetene som ulikhetene representerer, og heller lete med lykt etter hva som forener oss. Alt det vi deler. Det er ofte en hel del – mer enn vi tror – og det skaper fellesskapsfølelse og nettopp aksept for ulikhetene. For vi kan ikke late som at ulikhetene ikke er der – det er ingen løsning å være hverken «fargeblind» eller døv. Men å SE den enkelte, er første vei til bedre, inkluderende ledelse. Til å møte den enkeltes behov. Få frem styrkene hos den enkelte og skape synergi ut av ulikheten. Men det gjør seg ikke selv. Du må vite hva som skal til – hva du må GJØRE for å være en inkluderende leder.  Og husk – mangfold er det meste. Alle våre synlige og usynlige forskjeller. Alt det som beriker og som kan skape synergi, men som også kan skape konflikter og vanskeligheter. Derfor er forberedelser og kunnskap en nøkkel for å lykkes. Vi viser deg hvordan.

Ta kontakt for et foredrag eller workshop om inkluderende ledelse eller mangfold på arbeidsplassen. Litt mer kunnskap og inspirasjon om temaet kan neppe skade? Kanskje det til og med kan lønne seg.

Kontaktinformasjon:

lisbeth@contento.no

Mobil 97741600.

 

 

 

 

 

Del artikkel:

Relaterte artikler fra Aktuelt