Aktuelt

Kommunikasjon, lederskap og mangfoldsutnyttelse

 

Kommunikasjon er en nøkkelfaktor i alle former for relasjoner 

De aller fleste ønsker å bli bedre på kommunikasjon. De vet bare ikke helt hvordan. Å kommunisere godt krever både kunnskap om hva som «virker» og at man trener på det.  Er du leder, er det ekstra viktig å være bevisst hvordan du kommuniserer – det er en viktig del av din utøvelse av lederskap. For en organisasjon er kommunikasjon selve «limet». Det som får oss til å holde sammen og arbeide mot felles mål, forstå hverandre og motivere hverandre. Derfor er kunnskap om hvordan vi kan kommunisere på vårt beste en viktig nøkkelfaktor for å lykkes.

Selvledelse er et fundament for å oppå gode resultater

Selvledelse er en prosess der du blir mer bevisst og tar mer kontroll over egne tanker, kommunikasjon, mønstre, valg og atferd. Evnen til å lede seg selv er en viktig del av lederrollen, det er vanskelig å lede andre hvis du ikke er i stand til å lede deg selv. Men i disse tider er selvledelse blitt viktig for de aller fleste, som sitter hjemme på hvert sitt hjemmekontor. Vi må i større grad motivere oss selv, ta initiativ og prioritere de rette tingene  for å bidra til at vi oppnår felles mål –  uten at vi har en tilstedeværende leder. Dette krever bevissthet, kunnskap og vilje til gjennomføring. Vi kan hjelpe deg og dine medarbeidere til å bli bedre på dette i hverdagen.

Ledelse og lederskap – makt til å påvirke

Contento AS har jobbet med kursing og coaching av ledere i mange år. Både for ledergrupper og individuelt. Vi tar utgangspunkt i coachende, relasjonsbyggende ledelse, og bruker løsningsorientert tilnærming (LØFT). All ledelse handler om påvirkning. Ett viktig spørsmål å begynne med er, hva vil du oppnå med ditt lederskap? Hva vil du bidra med og hvorfor vil du være leder?

Mangfoldsutnyttelse

Suksesskriteriene for bedrifter som ønsker å dra nytte av mangfoldet er kompetanse, smidighet og vilje til å nyttiggjøre seg både av likheter og ulikheter. Dette kan Contento AS hjelpe deg med, gjennom å ha arbeidet med mangfoldsutnyttelse og mentoringprogrammer for flerkulturelle i mange år.

Contento har erfaring fra utviklings- og mentoringprogram for innvandrere med høy utdannelse, og grunnla blant annet Jobbreisen® i 2018. Så langt har to kull vært gjennom programmet, som omfatter fagsamlinger, mentoring og nettverksbygging. Denne våren er det kull nummer tre som gjennomfører programmet, med nedslagsfelt i Viken. Programmet har oppnådd svært gode resultater fra tidligere år, de fleste av deltakerne er i er i dag i gode, relevante stillinger.

Contento vil fremover i større grad rette fokus på argbeidsgiverne, og hvordan vi kan hjelpe dem til å «hoppe ned fra gjerdet». Det er ikke mangel på gode holdninger, men for å få til konkret handling trenger mange arbeidsgivere også litt mer kunnskap og støtte i både rekruttering og «on boarding» arbeidet. Her kan vi bidra, både med rådgivning/kurs og mangfoldsopplæring samt mentorprogrammer for bedriftene. Om ønskelig kan vi parallellt med opplæring av ledere internt, gjennomføre intensivkurs for kandidater fra flere bedrifter. Contento gikk nylig inn i et samarbeid med Isco Potensial.

 

Kort om Contento AS

Contento AS er etablert av Lisbeth Sæther Storli. Hun er utdannet markedsøkonom og har mangeårig bakgrunn fra TV og kommunikasjonsbransjen. Hun har etablert og drevet flere selskaper, blant annet et eget kommunikasjonsbyrå i 1994, som fusjonerte og ble del av et større internasjonalt nettverk i 1997.  Hun har hatt lederansvar og kundeansvar i mer enn 25 år. For 15 år siden startet hun en omskoleringsprosess for å jobbe mer med det som virkelig engasjerte henne; å utvikle selve menneskene i bedriftene – «innenfra og ut». I dag er hun skolert i coaching og i arbeids- og organisasjonspsykologi samt i endringsledelse. Hun er også sertifisert i flere internasjonalt anerkjente utviklingsverktøy og -programmer, som FranklinCoveys «Seven habits of highly effective team», Myers Briggs Type Indicator (MBTI) og LØFT.

De siste 15 årene har hun drevet egen konsulentvirksomhet innenfor lederutvikling, teambygging, personlig utvikling og kommunikasjons-trening.  Hun har også arbeidet med talentutviklingsprogram, både bedriftsinternt og flere åpne programmer for innvandrere med høy utdannelse. I i tillegg harr hun hatt prosjektlederansvar for flere størrre næringslivsarrangementer, og er også kjent med konferansierrollen.

Lisbeth holder også kurs og foredrag innenfor ledelse, selvledelse og kommunikasjon , og er tilknyttet Norsk Foredragsformidling (www.foredragsformidling.no)

Se gjerne også web siden www.lisbethstorli.no

Ta kontakt på tlf 97741600 eller send en mail til lisbeth@contento.no

Del artikkel:

Relaterte artikler fra Aktuelt