Jobbreisen®

Fullt hus på konferanse om mangfold og internasjonal konkurransekraft

Det var fullt hus da Jobbreisen, i samarbeid med Bærum Næringsråd inviterte til seminar om verdien av mangfold på Thon Hotel Oslofjord torsdag 24. januar. Ledende næringslivsaktører delte sine erfaringer om hvordan de skaper lønnsomhet ved å rekruttere internasjonal kompetanse.

Jobbreisen er et ett års mentoring program for høyt utdannede innvandrere. Lisbeth Sæther Storli, leder for programmet, pekte på at nøkkelen til suksess i det norske arbeidsmarkedet er nettverk, synlighet, utholdenhet og vilje, også fra næringslivets side.
Det er et faktum at innvandrere med høy utdannelse strever med å få jobb. Det blir ikke lettere av at mange aktører i næringslivet ikke synes å ha fått øynene opp for hvor viktig det er å tiltrekke seg internasjonal kompetanse, og har lite kunnskap om hvordan de kan få best mulig resultater av mangfold. Samtidig viser internasjonale undersøkelser og forskning at mangfold faktisk er lønnsomt.

Fra god holdning til lønnsom handling

Tove Selnes, HR direktør i Storebrand, var tydelig på at mangfold er lønnsomt. «Nå må vi i lille Norge våkne opp og melde oss på i kampen om de globale talentene og spesialistene. Disse medarbeiderne kan være døråpnere til et større globalt marked eller til et nytt markedssegment i Norge”, sa Tove.

FNs bærekraftsmål ligger til grunn for mye av Storebrands virksomhet og selskapet investerer i i bedrifter med mangfoldsfokus, fordi det er lønnsomt. Mangfold i bedrifter betyr høyere avkastning, bedre kunde- og markedsforståelse.

VG skal lage innhold som treffer den norske befolkningen. 900.000 personer er innvandrere eller personer med innvandrer-bakgrunn. Stina Hofgaard Røsjø, leder for organisasjonsutvikling i VG, fortalte om det pågående prosjektet for å skape større mangfold i virksomheten. Mye handler om å skape bevissthet om hvilken kompetanse som allerede finnes. Målene med mangfoldssatsingen er blant annet å tiltrekke seg de beste talentene, bedre kundeforståelse og økt medarbeidertilfredshet. Røsjø pekte også på at mangfold leder til bedre beslutninger ettersom ulike perspektiver og erfaringer representeres.

I Kunnskapsdepartementets integreringsutvalg sitter blant andre Aiman Shaqura, seriegründer og leder av Charge Incubator, og også medlem av Jobbreisens advisory board. Han var tydelig på at vi må tette gapet mellom de som vil inn og de som er på innsiden. Jobbsøkere må ha gode referanser. Da er det viktig å ha en mentor, slik Jobbreisen tilbyr, og erfaring. En vei inn i det norske arbeidsmarkedet er frivillighet. Det er bra for å lære sosiale koder og bli kjent med nye mennesker, og på denne måten bygge seg et nettverk.

Gode resultater

Jobbreisen startet sommeren 2018 og årets kull kan vise til gode resultater allerede. Åtte av ti deltakere har fått fast jobb, relevante vikariater eller relevante praksisplasser. «Vi ser at mye av det vi gjør i dette programmet virker», sier Lisbeth Sæther Storli; «deltakerne får høyere motivasjon, mer kunnskap og flere åpne dører gjennom sine mentorer. Likevel tar det tid før de får fast jobb og blir skattebetalere – som de så inderlig ønsker. Ved å komme i jobb snarest mulig vil det være vinn-vinn for dem selv, for næringslivet og for samfunnet» avslutter Storli.

Lokal inkluderingsdugnad

Jobbreisens formål er at høyt utdannede innvandrere i Asker og Bærum skal få relevant jobb. Programmet går ut på at 10 deltakere får en egen mentor gjennom ett år, i tillegg til å delta på fagsamlinger, nettverkstreff med mer. Alle snakker relativt godt norsk, men den siste tiden har programmet også også inkludert tilpasset norskundervisning – for å drille dem i mer «akademisk» norsk og kulturforståelse. Programmet startet 20. juni i år – samme dag som den nasjonale inkluderingsdugnaden startet. Da var alle arbeidssøkende, hadde sendt tilsammen 1600 søknader, og knapt nok kommet på et eneste intervju.

Se video fra Jobbreisen Minikonferanse

Programmet er støttet av IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet), og samarbeider også med andre aktører innenfor samfunns- og næringsliv.

Del artikkel:

Relaterte artikler fra Jobbreisen®