Jobbreisen® Intensiv 2019

Jobbreisen® Intensiv 2019 er et halvårig mentoring- og utviklingsprogram for personer med innvandrerbakgrunn og høy utdannelse, som ønsker å komme i posisjon for en relevant jobb i Norge. Deltakerne må ha oppholds- og arbeidstillatelse, ha bestått B2 (alle 4 delprøver) samt være bosatt i Oslo/Akershus.

Programmet har oppstart i august 2019, og går frem til og med desember 2019.

Følg oss i sosiale medier:

LinkedIn
Instagram

Jobbreisen er støttet av:

Meld deg på intensivprogrammet

Søknadsfrist 5. juni 2019

Programmet omfatter fagsamlinger, mentoring og nettverksbygging, som skal hjelpe deg til å bli bedre rustet til en relevant jobb. Vi vil gjennomgå temaer som formelle og uformelle koder i norsk arbeidsliv, spilleregler og utvikling av nettverk, hvordan posisjonere seg og bli en attraktiv jobbsøker. Du vil få en leder fra næringslivet som din personlige mentor.

Deltakelse er gratis, men du forplikter deg til å delta på tre hele dager med fagsamlinger gjennom høsten, levere inn hjemmeoppgaver innen tidsfristene og bidra positivt inn i deltakergruppen med din erfaring og kompetanse. Du vil også måtte bekoste en fagbok selv (pris ca 300 kr).

Fagsamlingene vil holdes sentralt i Asker og Bærum.

Dersom du ønsker å søke om en plass bes du fylle ut skjemaet på web siden, og sende inn en gjennomarbeidet CV og link til LinkedIn profil.

Søknadsfrist: 5. juni 2019

Det vil innkalles til intervjuer i juni måned, og du vil få beskjed om du er en av de som blir tatt opp i programmet ca 1. juli. Programstart er medio august.

Meny