Vil du bli en av våre samarbeidspartnere?

VIL DU SPILLE PÅ LAG MED OSS?

Mangfold gir dynamikk, læring og innovasjon – viktige konkurransefordeler i en tid som preges av raske endringer og økt global konkurranse.  Flere og flere virksomheter får øynene opp for mulighetene som ulikhet og annen kulturbakgrunn kan gi, fremfor å fokusere på utfordringene. Kanskje er du en av dem?

Jobbreisen® ønsker å knytte til seg bedriftspartnere som ser muligheter og vil være med på å finne løsninger. Vi ønsker samarbeid på flere måter, både som arbeidsgivere/tilbydere av praksis/trainee plasser, som tjenestesponsor og som finansiell partner.

Samarbeid – arbeidsgiver/praksisplass/hospitering

Våre høyt kvalifiserte deltakere er valgt ut etter en grundig intervjuprosess, og samtlige har godkjent NOKUT utdannelse og behersker norsk godt.  Kandidatene har en egen mentor som er en støttespiller/bidragsyter i programperioden, også etter at kandidaten har kommet i jobb/praksis – noe som også innebærer en støtte og trygghet for arbeidsgiverne. Ikke minst legger vi vekt på å overføre kunnskap om norsk kultur og uformelle koder i arbeidslivet, i tillegg til at de har vært igjennom moduler innen selvledelse og eget ansvar, for å tilrettelegge best mulig for god arbeidsdeltakelse.  Vi ser det som ekstra nyttig om et samarbeid på arbeidsgiversiden kan kombineres med at en fra ledelsen tar en mentorrolle for en av mentee´ene, noe vi mener vil forsterke virksomhetens forståelse og kunnskap når det gjelder mangfoldsledelse.

Samarbeid – tjenestesponsor

Vi trenger mange former for tjenester for å kunne tilby et kvalitativt godt program. Dette er for eksempel egnede møtelokaler, kurs/foredrag, materiell og andre tjenester av betydning for programmets gjennomføring.  Ved å bli en av programmets tjenestesponsorer vil dere synliggjøres i våre ulike kommunikasjonskanaler og bruke deres tilknytning aktivt i egen omdømmebygging og profilering.

Samarbeid – finansiell partner

Jobbreisen® mottar et tilskudd fra IMDi, men trenger ytterligere delfinansiering for å sikre et bærekraftig prosjekt. Ved å bli en av våre finansielle partnere, vil dere profileres som hovedsamarbeidspartner i alle sammenhenger – på web, i trykksaker, på konferanser og på de ulike arenaer vi markedsfører Jobbreisen. I tillegg vil vi tilby foredrag internt om mangfold og Jobbreisen, for å bidra til inspirasjon og implementering av deres engasjement i egen organisasjon.

Er det interessant for dere med et samarbeid, ta kontakt med oss så snart som mulig. Vi skreddersyr gjerne også samarbeid ut fra deres ønsker.

Forskning viser at mangfold gir økt lønnsomhet

En nylig gjennomført studie blant 500 bedrifter i Norge* viste at de som har utenlandsk arbeidskraft med høy utdannelse samarbeidet med en større bredde av internasjonale aktører, og var bedre på eksport. Dette hadde sammenheng med at de hadde bedre kompetanse på kulturforståelse, språk og markeder.

 

*) “Foreign workers are associated with innovation, but why? International networks as a mechanism” Marte C.W. Solheim, Rune Dahl Fitjar (2017)