Deltakerne i Jobbreisen® 2019

Samtlige har utdannelse som er godkjent av NOKUT, har oppholdstillatelse/arbeidstillatelse og snakker relativt godt norsk.

Abbas Alhaj
Abbas er fra Syria, og har en mastergrad i odontologi fra universitetet i Aleppo. Han har flere års arbeidserfaring som tannlege og tannlegeassistent, både fra Syria og Norge. I Norge har han også arbeidet som tolk ved siden av annet arbeid. Abbas er systematisk og grundig, og også opptatt av kommunikasjon og relasjonsbygging. Han snakker arabisk, engelsk og norsk.

LinkedIn
Last ned CV

Bishar Ali
Bishar er fra Kenya, og har en mastergrad i International Development Studies fra NMBU på Ås. Bishar er i sitt avsluttende år ved et tverrfaglig masterprogram i Society Science and Technology in Europe (ESST) ved Universitetet i Oslo. Han er engasjert i energifeltet og har kunnskap og kompetanse innenfor fornybar energi, innovasjon og bærekraftig omstilling i energisystemer. Han er en god relasjonsbygger, kunnskapsrik, systematisk og snakker flytende norsk, engelsk og swahili. Bishar ønsker å bidra inn i internasjonale virksomheter med fokus på omstilling, bærekraft og energi.

LinkedIn
Last ned CV

Esther Namatovu Landèn
Esther er fra Uganda og har en mastergrad i Development Management fra Universitetet i Agder og en doktorgrad i Informasjonssystemer ved Institutt for informatikk fra Universitetet i Oslo. Hun har en bachelorgrad i “Social Work and Social Administration” fra Uganda. Hun har arbeidet med forskning og undervisning i offentlig sektor og ved universiteter i både Uganda og Norge, samt ledererfaring fra arbeid innenfor helse- og utviklingsprosjekter sammen med ulike NGO´er. Esther snakker engelsk, luganda og norsk og hun ønsker å jobbe med digitalisering og IT ledelse.

LinkedIn
Last ned CV

Luana Popoiu
Luana er fra Romania og har en mastergrad i studier om Den Europeiske Union fra Universitetet i Leiden, Nederland. Hun har en bachelor i Internasjonale Relasjoner og Europeiske Studier fra Universitetet i Bukarest. Luana har jobbet som junior rådgiver i Parlamentet i Romania og i et italiensk konsulentselskap som arbeidet med internasjonale prosjekter innenfor bistandsfeltet. Hun har også erfaring fra norske organisasjoner. Luana er språkmektig og snakker flytende norsk, engelsk, spansk, italiensk og rumensk. Hun ønsker å jobbe med prosjektrelatert arbeid innen fagområde innen utvikling og bistand.

LinkedIn
Last ned CV

Semir Harun
Semir er fra Eritrea, og har en bachelorgrad i geomatikk fra NMBU på Ås. Han har cirka fire års erfaring innen GIS, i 2D CAD editing, stereo quality control, imaging software, og 3D stereo kartleggingsløsninger/modelleringsteknikker med
Microstation software. Semir har også erfaring med kundekontakt fra ulike serviceyrker, og har bygget opp gode kommunikasjonsevner og en utpreget serviceinnstilling. Snakker engelsk, norsk, arabisk, og tigrinja. Semir ønsker å jobbe med landmåling/ CAD Editing/ 3D modellering i bruk av ESRI softwares.

LinkedIn
Last ned CV

Sudipa Chakraborty

Sudipa er fra India, og har mer enn ti års erfaring innen flerkulturell kommunikasjon, prosjektledelse, journalistikk og sosiale medier. Hun har to mastergrader fra India; èn i engelsk litteratur og èn i journalistikk. Sudipa har jobbet som kommunikasjonsrådgiver for Microsoft i India og hos kommunikasjonsbyrået Apeland i Norge. Hun jobber nå som frilansskribent, med oppdrag for BBC India og andre media, hvor hennes spesialfelt er kultur og mangfold. Sudipa kan også bidra med kunnskap innen prosjektledelse, kundeengasjement og kulturell forståelse mellom Norge og India. Sudipa snakker engelsk, norsk, hindi og bengali. Hun ønsker å jobbe med mangfold, kommunikasjon og kundeengasejement.

LinkedIn
Last ned CV

Sukanya Nune
Sukyana er fra India og har en master i computer application fra India. Sertifisert i ISTQB CTFL. Hun har god forståelse for testingmetoder og behersker både metodologiene Agile and Waterfall. Sukanya er analytisk, selvstendig, lærenem og en engasjert teamspiller. Hun har jobbet som freelancer funksjonell tester i India og snakker engelsk, telugu, hindi, norsk. Sukanya ønsker å jobbe med testing innenfor IT-området.

LinkedIn
Last ned CV

Vivian Wei Guo
Vivian er fra Kina og har en mastergrad i kultur, miljø og bærekraftig utvikling fra Senter for Utvikling og Miljø ved Universitet i Oslo. Hun har internasjonal erfaring, nettverk og fagkunnskap innen bærekraftig utvikling. Hun har jobbet med administrasjon, kommunikasjon og formidling i det kinesiske utenriksdepartement og som analytiker innenfor feltene miljø, klimapolitikk og bærekraftig finans/investeringsprosjekter for WWF i Norge. Vivian kan også bidra med rådgivning i forretningsutvikling og samarbeid mellom Kina og Norden. Vivian snakker norsk, engelsk og kinesisk.

LinkedIn
Last ned CV

Zekeriyya Yahya Karapinar
Zekeriyya (Zack) er fra Tyrkia og har en mastergrad i offentlig internasjonal rett fra Universitetet i Oslo. I tillegg har han to bachelorgrader fra Tyrkia; èn i jus og èn i statsvitenskap. Han har arbeidet som forskningsassistent ved universitet i Tyrkia etter endt utdanning der, og har også erfaring fra NGO-arbeid. Han har for tiden et internship i Helsingforskomitéen i Oslo. Zack snakker engelsk, tyrkisk og norsk.

LinkedIn
Last ned CV