Deltakerne i Jobbreisen® 2018/19

Samtlige har utdannelse som er godkjent av NOKUT, har oppholdstillatelse/arbeidstillatelse og snakker relativt godt norsk.

Hamidah Gulliksen
Hamidah er fra Singapore. Har lang erfaring innenfor salg og salgsledelse fra kjente internasjonale hoteller i Singapore. Utdannet i Marketing Management. Solid relasjonsbygger, elsker mennesker og får mye energi av å ha mange baller i luften samtidig. Språkmektig: engelsk, malaysisk, mandarin og norsk. Har erfaring fra ulike avdelinger innen Hotel Scandic i Oslo, hvor hun også arbeider i dag.

LinkedIn

Tanjina Islam
Tanjina er fra Bangladesh, og har to mastergrader; èn i petroleumsgeologi/ geofysikk fra UiO og èn i geologi fra Jahangirnagar University, Bangladesh. Erfaring fra norske oljeselskaper, hvor hun har arbeidet med seismisk kartlegging og analyse. Har også arbeidet ved UiO. Ønsker å jobbe som geolog i oljebransjen eller innen fornybar energi. Er sosial, liker å jobbe i team, men  kan også jobbe selvstendig. Er løsningsorientert og liker å lære nye ting. Snakker engelsk, bengali og norsk. Hadde  praksisplass hos olje- og gasselskapet Spirit Energy i 6 mnd i 2019. Har senere arbeidet som lærer på barneskole i Bærum, og tar nå utdanning i pedagogikk.

LinkedIn

Zahra Makaremi
Zahra er fra Iran, og er utdannet landbruksingeniør fra Iran. Har drevet eget drivhus, og utviklet en ny frøtype for kommersialisering. Har også jobbet som teknisk ekspert og rådgiver overfor drivhuseiere. Har erfaring fra Bama og Vollen gartneri, og jobber i dag deltid hos sistnevnte i tillegg til deltidsstilling på SFO på en barneskole i Bærum. Er handlingsorientert, endringsorientert og ansvarsbevisst, og liker å gå i dybden på problemstillinger. Snakker engelsk, persisk og norsk. Har tatt salgskurs i Oslo for å komplettere øvrig kompetanse.

LinkedIn

Boja Tesfaye Garedow
Boja er fra Etiopia, og har to mastergrader fra NMBU; èn i internasjonale miljøstudier og èn mastergrad i økonomi, Development and Resource Economics. Har arbeidet innen økonomi og regnskap samt controller oppgaver i offentlig forvaltning i Norge, og har også erfaring fra forskning og undervisning i Etiopia. Snakker engelsk, oromo, amharisk og norsk. Har jobbet som regnskapsmedarbeider på økonomiavdelingen til Røde Kors i Oslo siden høsten 2018.

LinkedIn

Thomas Godwin
Thomas er fra USA, og har en master i universell utforming av IKT fra Oslo Met. Har erfaring fra eget konsulentselskap i USA, som partner/konsulent innen analyse av elektriske komponenter og skadevurdering for forsikringsbransjen. Snakker engelsk og norsk. Thomas fikk fast jobb hos Gastronaut i Asker i desember 2018.

LinkedIn

Zakaria Ali Almamo
Zakaria er fra Syria, og er utdannet lege fra Moskva med spesialisering som barnelege. Har jobbet som almenlege i Syria i 1,5 år og to år som barnelege under veiledning på sykehus i Perm i Russland. Har erfaring fra helsestasjon og legevakt i Norge. Er arbeidsom, tjenestevillig, positiv. Gode relasjonsbyggende egenskaper, spesielt overfor små barn. Betydelig språkkompetanse, behersker norsk, engelsk, russisk, arabisk og kurdisk. Har fått klarsignal fra NOKUT til å jobbe som lege under faglig veiledning og tilsyn av overordnet lege. Har hospitert på Rikshospitalet i Oslo.

LinkedIn

Ihsan Katrji
Ihsan er fra Syria, og er utdannet dataingeniør. Har arbeidet som dataingeniør og nestleder ved datasenteret på Aleppo universitet i Syria, samt som prosjektkoordinator i Det Syriske Tyrkiske Samarbeidsprogram. Har også jobbet med teknisk støtte og som PR-ansvarlig på Det virtuelle universitetet i Syria. Tar kompletterende ingeniør – og teknologiutdanning på Oslo Met. Er effektiv, sosial og fleksibel og har erfaring fra både ledelse og teamjobbing. Snakker norsk, engelsk og arabisk. Hadde praksis hos Simula på Fornebu vinteren/våren 2019, og har senere tatt kvalifiseringskurs hos NAV.

LinkedIn

Muhammad Usman Ali
Usman er fra Pakistan, og har to mastergrader; en i økonomi og administrasjon fra Pakistan, og èn i informasjons- og kommunikasjonsteknologi fra Universitetet i Agder, Norge. Har sertifiseringer i ulike IT-programmer og har publisert et eget forskningsprosjekt. Har erfaring som IT-leder og kunderådgiver fra ulike selskaper i Pakistan, samt et vikariat som IT-rådgiver i norsk selskap. Snakker engelsk, urdu, hindi/punjabi, dansk og norsk.  Ønsker å jobbe innenfor IT-drift og ledelse.

LinkedIn

Anahita Adib
Anahita er fra Afghanistan. Har en bachelor i Business og administrasjon fra Afghanistan samt studert” Law and political science” ved Kabul universitet. Har også tatt ett semester innen økonomi ved NMBU på ÅS samt kurs i finansregnskap på BI.  Har 10 års yrkeserfaring fra FN i Kabul, innenfor administrasjon og finans. Snakker engelsk, persisk, norsk, pashto. Er grundig, systematisk og løsningsorientert. Begynte i praksis på økonomiavdeling hos Oslo Met i januar 2019, og har senere fått fast jobb der.

LinkedIn

Rachi Mehta
Rachi er fra India, og har to mastergrader, èn i engelsk og èn i økonomi (begge fra India). Har jobbet som grunnskolelærer, og har også erfaring innen administrasjon. Er en god relasjonsbygger. Snakker engelsk, indisk, punjabi og norsk.Ønsker å jobbe i finans/økonomi /administrasjons-avdelinger eller som lærer. Begynte i januar 2019 i et 6 mnd vikariat på Ringstabekk ungdomsskole, med fagene engelsk og matematikk. Her var hun også kontaktlærer. Er for tiden i svangerskapspermisjon.

LinkedIn