Søknad til Jobbreisen® Intensiv 2019

Her kan du søke om deltagelse i Jobbreisen Intensiv 2019. Fyll ut skjemaet under og send inn. Opplysningene behandles konfidensielt og blir slettet etter avsluttet program i mars 2020. Det vil innkalles til intervjuer i juni måned, og du vil få beskjed om du er en av de som blir tatt opp i programmet ca 1. juli. Programstart er medio august.

Søknadsfrist: 5. juni 2019

 • DD dot MM dot YYYY
 • DD dot MM dot YYYY
 • Alle søkere må ha etablert en LinkedIn-profil
 • Last opp portrett av deg selv. Bildet må være skarpt. Filtypen må være jpg.
  Dra og slipp filer her, eller
  Accepted file types: jpg, Max. file size: 128 MB, Max. files: 2.
  • Er din utdannelse godkjent av NOKUT? Fortell gjerne om noen av fagene du har tatt på dette studiet, og hva du skrev bachelor-/masteroppgave om. Gjerne skolens eller fakultetets ranking. Skriv gjerne dersom du fikk toppkarakterer eller om du var blant de beste i ditt kull. Begynn med høyeste utdanning øverst; Hva, hvor og når.
  • Siste jobb øverst. Forklar gjerne hva virksomheten gjør og hva din rolle var. Bruk gjerne tall; antall ansatte, omsetning, årsresultat, ditt ansvar etc. Kjente kunder eller samarbeids-partnere? Skriv gjerne også om du har oppnådd gode salgsresultater/salgsvekst, spesielt gode resultater, priser og utmerkelser eller lignende.
  • Oppgi aktuelle referanser fra jobb eller praksisplass i Norge.
  • Hvilke språk behersker du, muntlig og / eller skriftlig. Hvilket nivå er du på?
  • Hva slags interesser/hobbyer har du utenom jobb?
  • Mottar du støtte fra NAV? Hvilket NAV-kontor hører du til og hva er i tilfelle navn og kontaktdata til din veileder? Hvis du også har deltatt på arbeidstrening eller kurs i regi av NAV, skriv hva slags trening/kurs her.
  • Har du hatt praksisplass? I tilfelle hvor? (Hvem skaffet denne?)
  • Hvor fikk du info om Jobbreisen®?
  • Fortell kort om deg selv, hvorfor du søker og hvorfor du er en egnet kandidat til dette programmet?
  • Her kan du laste opp examensbevis fra B2 eller annen høyere norsk eksamen samt kopi av visum/oppholdstillatelse. Vi ønsker også at du laster opp din CV i en pdf-fil. Filene må ikke være større enn 2 mb.
   Dra og slipp filer her, eller
   Max. file size: 2 MB.
   • GDPR – krysse av for aksept – og legge ved standardtekst? Informere om at informasjon om deltakerne kan benyttes i sammenheng med informasjon til aktuelle arbeidsgivere, for presentasjoner i sosiale media samt i intervjuer/artikler. Informasjon om den enkelte vil slettes når programmet er avsluttet og resultatrapport levert (mars 2020)